Danh sách món ăn tiệc Buffet

STT   Tên món ăn Đơn giá
1. Quầy nguội
  1 PHỞ CUỐN TRÚC BẠCH
PHỞ CUỐN TRÚC BẠCH
0
2 SALAT RAU TRỘN ĐÀ LẠT
SALAT RAU TRỘN ĐÀ LẠT
0
3 SALAT NGA
SALAT NGA
0
4 JAMBONG CUỘN DƯA CHUỘT BAO TỬ
JAMBONG CUỘN DƯA CHUỘT BAO TỬ
0
5 NỘM NGŨ SẮC
NỘM NGŨ SẮC
0
6 SALAT DẦU DẤM
SALAT DẦU DẤM
0
7 PHỞ CUỐN HÀ NỘI
PHỞ CUỐN HÀ NỘI
0
8 SALAT KHOAI TÂY VÀ TÁO KIỂU NGA
SALAT KHOAI TÂY VÀ TÁO KIỂU NGA
0
9 SUSHI CÁ HỒI
SUSHI CÁ HỒI
0
10 SALAT HY LẠP
SALAT HY LẠP
0
11 NỘM HOA CHUỐI VÀ GÀ XÉ PHAY
NỘM HOA CHUỐI VÀ GÀ XÉ PHAY
0
12 NEM RAU QUỐN TÔM
NEM RAU QUỐN TÔM
0
13 SASIMI CÁ HỔI
SASIMI CÁ HỔI
0
14 SALAT MẦM CẢI VỚI DẦU OLIU
SALAT MẦM CẢI VỚI DẦU OLIU
0
15 NỘM BƯỞI HẢI SẢN
NỘM BƯỞI HẢI SẢN
0
16 SALAT QUẢ BƠ VÀ LÁ HÚNG TÂY
SALAT QUẢ BƠ VÀ LÁ HÚNG TÂY
0
17 NEM RAU QUẤN TÔM THƯỢNG HẢI
NEM RAU QUẤN TÔM THƯỢNG HẢI
0
18 NỘM HẢI SẢN CẦN MỸ
NỘM HẢI SẢN CẦN MỸ
0
19 SALAT MẦM CẢI VỚI THỊT XÔNG KHÓI
SALAT MẦM CẢI VỚI THỊT XÔNG KHÓI
0
20 SALAT CÀ CHUA DƯA CHUỘT
SALAT CÀ CHUA DƯA CHUỘT
0
21 NỘM SỨA
NỘM SỨA
0
22 SANDWICH KẸP TRỨNG
SANDWICH KẸP TRỨNG
0
23 SADWICH KẸP THỊT NGUỘI
SADWICH KẸP THỊT NGUỘI
0
24 KIMBAP
KIMBAP
0
25 SUSHI TÔM
SUSHI TÔM
0
26 THỊT NGUỘI
THỊT NGUỘI
0
27 ĐĨA NGUỘI TỔNG HỢP
ĐĨA NGUỘI TỔNG HỢP
0
2. Quầy nóng
  1 SOUP GÀ MĂNG TÂY TƯƠI
SOUP GÀ MĂNG TÂY TƯƠI
0
2 TÔM SÚ CHIÊN HOÀNG BÀO
TÔM SÚ CHIÊN HOÀNG BÀO
0
3 CÁ DIÊU HỒNG RÚT XƯƠNG SỐT NẤM
CÁ DIÊU HỒNG RÚT XƯƠNG SỐT NẤM
0
4 NEM SÀI GÒN
NEM SÀI GÒN
0
5 CHẢ MỰC HẠ LONG
CHẢ MỰC HẠ LONG
0
6 RAU XÀO NGŨ SẮC
RAU XÀO NGŨ SẮC
0
7 BÒ HẦM KIỂU PHÁP
BÒ HẦM KIỂU PHÁP
0
8 CƠM RANG HẢI SẢN
CƠM RANG HẢI SẢN
0
9 MỲ Ý SỐT SPAGHETTI
MỲ Ý SỐT SPAGHETTI
0
10 NEM CUA BỂ
NEM CUA BỂ
0
11 MỲ Ý SỐT PHOMAT VÀ ỚT ĐỎ NƯỚNG
MỲ Ý SỐT PHOMAT VÀ ỚT ĐỎ NƯỚNG
0
12 CƠM CHIÊN NGŨ SẮC
CƠM CHIÊN NGŨ SẮC
0
13 SOUP HẢI SẢN NGÔ NẤM
SOUP HẢI SẢN NGÔ NẤM
0
14 SƯỜN THĂN BỎ LÒ, KHOAI TÂY NƯỚNG
SƯỜN THĂN BỎ LÒ, KHOAI TÂY NƯỚNG
0
15 LƯỜN VỊT SỐT CAM
LƯỜN VỊT SỐT CAM
0
16 CÁ NẤU CARY ẤN
CÁ NẤU CARY ẤN
0
17 BÒ CUỘN LÁ LỐT
BÒ CUỘN LÁ LỐT
0
18 MỰC TRỨNG NHỒI HÀNH GỪNG HẤP
MỰC TRỨNG NHỒI HÀNH GỪNG HẤP
0
19 NEM TRUYỀN THỐNG
NEM TRUYỀN THỐNG
0
20 CHÂN GIÒ CHIÊN MẮM
CHÂN GIÒ CHIÊN MẮM
0
21 RAU XÀO THẬP CẨM
RAU XÀO THẬP CẨM
0
22 MỲ XÀO HẢI SẢN
MỲ XÀO HẢI SẢN
0
23 NEM RAU QUẤN TÔM
NEM RAU QUẤN TÔM
0
24 TÔM HE SỐT CAY
TÔM HE SỐT CAY
0
25 KHOAI TÂY NGHIỀN THỊT XÔNG KHÓI
KHOAI TÂY NGHIỀN THỊT XÔNG KHÓI
0
26 SOUP CUA MĂNG TÂY
SOUP CUA MĂNG TÂY
0
27 SALAT RAU VÀ THỊT XÔNG KHÓI
SALAT RAU VÀ THỊT XÔNG KHÓI
0
28 PHỞ ÁP CHẢO CHIÊN GIÒN
PHỞ ÁP CHẢO CHIÊN GIÒN
0
29 CÁ HỒI NAUY VỚI SỐT KEM XẢ
CÁ HỒI NAUY VỚI SỐT KEM XẢ
0
30 TÔM CHIÊN PHOMAI
TÔM CHIÊN PHOMAI
0
31 MỰC TƯƠI CHIÊN SỐT ME
MỰC TƯƠI CHIÊN SỐT ME
0
32 BÒ KHO XẢ ỚT
BÒ KHO XẢ ỚT
0
33 GÀ QUAY SỐT NẤM
GÀ QUAY SỐT NẤM
0
34 CHÂN GIÒ HẦM KIỂU ĐỨC
CHÂN GIÒ HẦM KIỂU ĐỨC
0
35 RAU HẤP VỚI SỐT NẤM ĐÔNG CÔ
RAU HẤP VỚI SỐT NẤM ĐÔNG CÔ
0
36 MỲ Ý SỐT KEM NẤM
MỲ Ý SỐT KEM NẤM
0
37 CƠM GÓI LÁ SEN
CƠM GÓI LÁ SEN
0
38 SOUP HẢI SẢN KEM TƯƠI KIỂU PHÁP
SOUP HẢI SẢN KEM TƯƠI KIỂU PHÁP
0
39 GÀ RÚT XƯƠNG QUAY MẬT ONG
GÀ RÚT XƯƠNG QUAY MẬT ONG
0
40 XÔI NẾP
XÔI NẾP
0
41 MỲ ỐNG VỚI SỐT KEM NẤM TƯƠI
MỲ ỐNG VỚI SỐT KEM NẤM TƯƠI
0
42 SOUP RAU CỦ VỚI THỊT HEO XÔNG KHÓI
SOUP RAU CỦ VỚI THỊT HEO XÔNG KHÓI
0
43 KHOAI LỆ PHỐ NHÂN TÔM THỊT
KHOAI LỆ PHỐ NHÂN TÔM THỊT
0
44 PHOMAI QUE CHIÊN
PHOMAI QUE CHIÊN
0
45 TÔM RANG MUỐI ỚT
TÔM RANG MUỐI ỚT
0
46 CÁ HỒI BỎ LÒ VỚI BƠ NGÔ
CÁ HỒI BỎ LÒ VỚI BƠ NGÔ
0
47 MỰC TƯƠI XÀO CAY
MỰC TƯƠI XÀO CAY
0
48 BÒ HẦM VANG PHÁP
BÒ HẦM VANG PHÁP
0
49 CẢI LÀN CHẤM TRỨNG
CẢI LÀN CHẤM TRỨNG
0
50 MỲ Ý SỐT BÒ BĂM
MỲ Ý SỐT BÒ BĂM
0
51 THỊT XÔNG KHÓI, XÚC XÍCH HẤP
THỊT XÔNG KHÓI, XÚC XÍCH HẤP
0
52 BÒ NẤU CARY NƯỚC CỐT DỪA
BÒ NẤU CARY NƯỚC CỐT DỪA
0
53 SOUP HẠT DẺ
SOUP HẠT DẺ
0
54 TÔM CHIÊN CỐM PHỦ DỪA TƯƠI
TÔM CHIÊN CỐM PHỦ DỪA TƯƠI
0
55 LỢN SỮA QUAY LÁ MÓC MẬT
LỢN SỮA QUAY LÁ MÓC MẬT
0
56 CÁ TẦM NGA RANG MUỐI
CÁ TẦM NGA RANG MUỐI
0
57 GÀ SỐT NẤM HẢI SẢN
GÀ SỐT NẤM HẢI SẢN
0
58 BÒ HẦM RƯỢU VANG
BÒ HẦM RƯỢU VANG
0
59 CHÂN GIÒ SỐT NƯỚC CỐT DỪA
CHÂN GIÒ SỐT NƯỚC CỐT DỪA
0
60 BẮP CỪU HẦM BIA
BẮP CỪU HẦM BIA
0
61 SUSHI BÍ LÁT NHÂN HẢI SẢN
SUSHI BÍ LÁT NHÂN HẢI SẢN
0
62 MỲ SỢI SỐT KEM Ý
MỲ SỢI SỐT KEM Ý
0
63 CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU BỌC GIẤY BẠC
CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU BỌC GIẤY BẠC
0
64 ĐÀ ĐIỂU LÚC LẮC
ĐÀ ĐIỂU LÚC LẮC
0
65 TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
0
66 TÔM RANG MUỐI ỚT
TÔM RANG MUỐI ỚT
0
67 TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
0
68 MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
0
69 KHOAI TÂY CHIÊN BƠ
KHOAI TÂY CHIÊN BƠ
0
70 TÔM XÀO HẠT ĐIỀU
TÔM XÀO HẠT ĐIỀU
0
71 CẢI THẢO XÀO NẤM
CẢI THẢO XÀO NẤM
0
72 CÁ SỐT CHUA NGỌT
CÁ SỐT CHUA NGỌT
0
3. Quầy nướng
  1 TÔM NƯỚNG PHOMAT
TÔM NƯỚNG PHOMAT
0
2 TÔM NƯỚNG XẢ
TÔM NƯỚNG XẢ
0
3 CÁ TẦM NGA NƯỚNG CỔ TRUYỀN
CÁ TẦM NGA NƯỚNG CỔ TRUYỀN
0
4 SƯỜN LỢN NƯỚNG NGŨ VỊ
SƯỜN LỢN NƯỚNG NGŨ VỊ
0
5 XÚC XÍCH ĐỨC NƯỚNG
XÚC XÍCH ĐỨC NƯỚNG
0
6 CÁ VƯỢC XIÊN NƯỚNG THAN HOA
CÁ VƯỢC XIÊN NƯỚNG THAN HOA
0
7 CÁNH GÀ NƯỚNG
CÁNH GÀ NƯỚNG
0
8 HẢI SẢN NƯỚNG
HẢI SẢN NƯỚNG
0
9 BÒ ÚC NƯỚNG
BÒ ÚC NƯỚNG
0
10 DÊ NƯỚNG
DÊ NƯỚNG
0
11 TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
0
12 GÀ RÚT XƯƠNG NƯỚNG LÁ CHANH
GÀ RÚT XƯƠNG NƯỚNG LÁ CHANH
0
13 SƯỜN THĂN NƯỚNG TIÊU
SƯỜN THĂN NƯỚNG TIÊU
0
14 NẤM CỦ, ỚT ĐÀ LẠT NƯỚNG
NẤM CỦ, ỚT ĐÀ LẠT NƯỚNG
0
15 HÀU VỊNH NƯỚNG MỠ HÀNH
HÀU VỊNH NƯỚNG MỠ HÀNH
0
16 NGAO NƯỚNG MỠ HÀNH
NGAO NƯỚNG MỠ HÀNH
0
4. Quầy bún - bánh
  1 BÁNH MỲ BƠ PHÁP
BÁNH MỲ BƠ PHÁP
0
2 BÁNH BAO CHIÊN
BÁNH BAO CHIÊN
0
3 PIZZA CÁC LOẠI
PIZZA CÁC LOẠI
0
4 BÚN RIÊU CUA
BÚN RIÊU CUA
0
5 BÁNH CUỐN THANH TRÌ
BÁNH CUỐN THANH TRÌ
0
6 BÁNH MỲ MỨT BƠ
BÁNH MỲ MỨT BƠ
0
7 BÁNH ĐÚC QUÊ
BÁNH ĐÚC QUÊ
0
8 BÁNH NGỌT CÁC LOẠI
BÁNH NGỌT CÁC LOẠI
0
9 BÁNH MỲ LÁT VỚI JAMBONG/TÔM/TRỨNG/CÁ HỒI
BÁNH MỲ LÁT VỚI JAMBONG/TÔM/TRỨNG/CÁ HỒI
0
10 BÁNH TÁO CHIÊN
BÁNH TÁO CHIÊN
0
11 BÁNH MỲ SANDWICH VỚI SỐT KEM CHANH
BÁNH MỲ SANDWICH VỚI SỐT KEM CHANH
0
12 BÁNH NGỌT PHÁP
BÁNH NGỌT PHÁP
0
13 BÁNH GỐI
BÁNH GỐI
0
5. Quầy đồ uống
  1 TRÀ, CÀ PHÊ
TRÀ, CÀ PHÊ
0
2 CHÈ BÚP SEN CÁNH HỒNG
CHÈ BÚP SEN CÁNH HỒNG
0
3 NƯỚC ÉP HOA QUẢ
NƯỚC ÉP HOA QUẢ
0
4 TRÀ LIPTON
TRÀ LIPTON
0
5 NƯỚC NGỌT CÁC LOẠI
NƯỚC NGỌT CÁC LOẠI
0
6. Quầy tráng miệng
  1 HOA QUẢ TƯƠI
HOA QUẢ TƯƠI
0
2 CHÈ KHOAI MÔN
CHÈ KHOAI MÔN
0
3 CHÈ ĐẬU ĐỎ
CHÈ ĐẬU ĐỎ
0
4 CHÈ SEN CỐM TÂY HỒ
CHÈ SEN CỐM TÂY HỒ
0
5 CHÈ SEN LONG NHÃN
CHÈ SEN LONG NHÃN
0
6 CHÈ SEN VỚI CỐM LÀNG VÒNG
CHÈ SEN VỚI CỐM LÀNG VÒNG
0
7 KEM CARAMEL
KEM CARAMEL
0
8 CHÈ HOA CAU
CHÈ HOA CAU
0
9 BÁNH SU KEM
BÁNH SU KEM
0
10 TÀO PHỚ
TÀO PHỚ
0
11 NẾP CẨM HẠT SEN
NẾP CẨM HẠT SEN
0
12 CHÈ KHOAI MÔN HẠT SEN
CHÈ KHOAI MÔN HẠT SEN
0
13 CHÈ NGÔ TỨ
CHÈ NGÔ TỨ
0
Thực đơn đã chọn
Đơn giá: 0 VNĐ
Đặt thực đơn này
Logo Phutoday Thực đơn
Đơn giá: 0 VNĐ

Thông tin người đặt hàng

* Họ tên:
* Cơ quan/tổ chức:
Giới tính: Nam Nữ
* Địa chỉ:
* Email:
* Điện thoại:
Thời gian tổ chức
Tháng Năm
(Giờ - Ngày/Tháng/Năm)
* Số lượng:
* Tính chất tiệc:
Ghi rõ hình tính chất: hiếu hỉ, đám ma,...
Ghi chú:
 

Notice: Undefined index: google_analytics in /home/cunghoac/public_html/libraries/templates.php on line 352