Tự xây dựng thực đơn bàn 6

STT   Tên món ăn Đơn giá
1. MÓN KHAI VỊ...
  1 SOUP LƯƠN NGŨ VỊ
SOUP LƯƠN NGŨ VỊ
SOUP LƯƠN NGŨ VỊ
80.000
2 SOUP HẢI SẢN TÔM MỰC
SOUP HẢI SẢN TÔM MỰC
SOUP HẢI SẢN TÔM MỰC
100.000
3 SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
80.000
4 SOUP GÀ NGÔ NON
SOUP GÀ NGÔ NON
SOUP GÀ NGÔ NON
80.000
5 SOUP LƯƠN VÂN MÂY
SOUP LƯƠN VÂN MÂY
80.000
6 SOUP CUA BỂ THỊT GÀ
SOUP CUA BỂ THỊT GÀ
100.000
7 SOUP CUA MĂNG TÂY
SOUP CUA MĂNG TÂY
110.000
8 SỦI CẢO TÔM TƯƠI
SỦI CẢO TÔM TƯƠI
100.000
9 NGÔ MỸ CHIÊN BƠ ĐĨA TO
NGÔ MỸ CHIÊN BƠ ĐĨA TO
80.000
10 KHOAI TÂY CHIÊN BƠ ĐĨA TO
KHOAI TÂY CHIÊN BƠ ĐĨA TO
80.000
11 KHOAI LỆ PHỐ NHÂN NGỌT 6 CÁI
KHOAI LỆ PHỐ NHÂN NGỌT 6 CÁI
80.000
12 SOUP SỤN CÁ TẦM (CHỌN KÈM THEO MÓN CHÍNH CÁ TẦM))
SOUP SỤN CÁ TẦM (CHỌN KÈM THEO MÓN CHÍNH CÁ TẦM))
100.000
13 CÁ BỚP NẤU LÁ NỐT
CÁ BỚP NẤU LÁ NỐT
130.000
14 SOUP SÒ ĐIỆP HOA CÚC
SOUP SÒ ĐIỆP HOA CÚC
120.000
2. MÓN NỘM/ SALAT..
  1 GỎI TÔM ĐU ĐỦ
GỎI TÔM ĐU ĐỦ
GỎI TÔM ĐU ĐỦ
100.000
2 NỘM GÀ XÉ PHAY
NỘM GÀ XÉ PHAY
NỘM GÀ XÉ PHAY
70.000
3 NỘM XOÀI TÔM THỊT
NỘM XOÀI TÔM THỊT
NỘM XOÀI TÔM THỊT
Tinh chất cô đặc chiết xuất Vàng 24k giúp cải thiện sắc da tối màu và tăng cường độ đàn hồi cho da
70.000
4 NỘM SỨA ĐẠI DƯƠNG
NỘM SỨA ĐẠI DƯƠNG
NỘM SỨA ĐẠI DƯƠNG
70.000
5 NỘM RAU TIẾN VUA
NỘM RAU TIẾN VUA
NỘM RAU TIẾN VUA
70.000
6 NỘM THẬP CẨM
NỘM THẬP CẨM
70.000
7 NỘM ĐU ĐỦ BÒ KHÔ TRUYỀN THỐNG
NỘM ĐU ĐỦ BÒ KHÔ TRUYỀN THỐNG
70.000
8 NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
70.000
9 NỘM NGÓ SEN TAI LỢN
NỘM NGÓ SEN TAI LỢN
70.000
10 NỘM SU HÀO LẠC VỪNG
NỘM SU HÀO LẠC VỪNG
70.000
11 NỘM SU SU LẠC VỪNG
NỘM SU SU LẠC VỪNG
70.000
12 SA LÁT CỦ QUẢ THÁI
SA LÁT CỦ QUẢ THÁI
80.000
13 NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
70.000
14 NỘM THẬP CẨM BÒ KHÔ
NỘM THẬP CẨM BÒ KHÔ
70.000
15 NỘM BẮP CẢI TÍM
NỘM BẮP CẢI TÍM
70.000
16 DẠ DÀY TRỘN QUẢNG ĐÔNG
DẠ DÀY TRỘN QUẢNG ĐÔNG
100.000
3. Món chính
  Các món gà
1 GÀ HẤP LÁ CHANH TRUYỀN THỐNG
GÀ HẤP LÁ CHANH TRUYỀN THỐNG
270.000
2 GÀ HẤP MUỐI TỨ XUYÊN
GÀ HẤP MUỐI TỨ XUYÊN
270.000
3 GÀ QUAY QUẢNG ĐÔNG
GÀ QUAY QUẢNG ĐÔNG
270.000
4 GÀ RANG MUỐI
GÀ RANG MUỐI
260.000
5 ĐÙI GÀ HẦM NẤM TƯƠI
ĐÙI GÀ HẦM NẤM TƯƠI
220.000
6 THỊT GÀ HẦM HẠT SEN
THỊT GÀ HẦM HẠT SEN
270.000
7 GÀ QUAY SỐT NẤM
GÀ QUAY SỐT NẤM
270.000
8 GÀ RÚT XƯƠNG LA CHANH HẤP GIẤY BẠC
GÀ RÚT XƯƠNG LA CHANH HẤP GIẤY BẠC
270.000
9 GÀ NƯỚNG MẬT ONG
GÀ NƯỚNG MẬT ONG
270.000
10 GÀ XỐI MỠ DA GIÒN
GÀ XỐI MỠ DA GIÒN
270.000
11 GÀ XÀO NẤM HẢI SẢN, NẤM BÀO NGƯ
GÀ XÀO NẤM HẢI SẢN, NẤM BÀO NGƯ
220.000
12 GÀ XÀO LĂN CẦN MỸ
GÀ XÀO LĂN CẦN MỸ
220.000
13 GÀ XÀO HẠT ĐIỀU THÁI
GÀ XÀO HẠT ĐIỀU THÁI
220.000
14 ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
220.000
15 ĐÙI GÀ TẦN THUỐC BẮC
ĐÙI GÀ TẦN THUỐC BẮC
220.000
16 GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
270.000
  Các món tôm
1 TÔM CHIÊN KIM NGÂN
TÔM CHIÊN KIM NGÂN
330.000
2 TÔM CHIÊN HOÀNG BÀO
TÔM CHIÊN HOÀNG BÀO
330.000
3 TÔM SÚ HẤP BIA
TÔM SÚ HẤP BIA
320.000
4 TÔM SÚ NƯỚNG TIÊU
TÔM SÚ NƯỚNG TIÊU
320.000
5 TÔM SÚ NƯỚNG PHOMAT
TÔM SÚ NƯỚNG PHOMAT
330.000
6 TÔM CHIÊN XẢ ỚT
TÔM CHIÊN XẢ ỚT
320.000
7 TÔM SỐT CHUA CAY
TÔM SỐT CHUA CAY
330.000
8 TÔM SÚ SỐT ME
TÔM SÚ SỐT ME
330.000
9 TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
330.000
10 TÔM NƯỚNG XẢ ỚT
TÔM NƯỚNG XẢ ỚT
320.000
11 TÔM HẤP NƯỚC DỪA
TÔM HẤP NƯỚC DỪA
320.000
12 TÔM NƯỚNG CẢ VỎ
TÔM NƯỚNG CẢ VỎ
320.000
13 TÔM CHIÊN CỐM
TÔM CHIÊN CỐM
330.000
14 TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
330.000
15 TÔM SÚ SỐT CAM
TÔM SÚ SỐT CAM
330.000
  Các món về lợn
1 CHÂN GIÒ QUẢNG ĐÔNG
CHÂN GIÒ QUẢNG ĐÔNG
220.000
2 CHÂN GIÒ HẦM HẠT SEN
CHÂN GIÒ HẦM HẠT SEN
220.000
3 CHÂN GIÒ HẦM THUỐC BẮC
CHÂN GIÒ HẦM THUỐC BẮC
220.000
4 THĂN LỢN CHIÊN THÁI LAN
THĂN LỢN CHIÊN THÁI LAN
200.000
5 ĐÙI HEO HẦM NẤM
ĐÙI HEO HẦM NẤM
230.000
6 ĐÙI HEO HẦM CHIÊN GIÒN
ĐÙI HEO HẦM CHIÊN GIÒN
220.000
7 ĐÙI HEO CHIÊN GIÒN QUẢNG ĐÔNG
ĐÙI HEO CHIÊN GIÒN QUẢNG ĐÔNG
220.000
8 CHÂN GIÒ SỐT KEM TƯƠI
CHÂN GIÒ SỐT KEM TƯƠI
290.000
9 LỢN MÁN NƯỚNG DÂN TỘC
LỢN MÁN NƯỚNG DÂN TỘC
200.000
10 LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
200.000
11 LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
200.000
12 DẠ DÀY XÀO HÚNG QUẾ
DẠ DÀY XÀO HÚNG QUẾ
220.000
13 DẠ DẦY QUAY QUẢNG ĐÔNG
DẠ DẦY QUAY QUẢNG ĐÔNG
Món ngon, thơm đặc sắc
220.000
  Các món bò
1 BÒ CHIÊN THÁI LAN
BÒ CHIÊN THÁI LAN
220.000
2 BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
220.000
3 BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
230.000
4 THỊT BÒ NẤU SỐT VANG - BÁNH MỲ
THỊT BÒ NẤU SỐT VANG - BÁNH MỲ
230.000
5 BÊ XÀO XẢ ỚT
BÊ XÀO XẢ ỚT
220.000
6 BÊ TÁI CHANH
BÊ TÁI CHANH
220.000
7 BÒ XÀO LĂN KHOAI TÂY CHIÊN
BÒ XÀO LĂN KHOAI TÂY CHIÊN
BÒ XÀO LĂN KHOAI TÂY CHIÊN
220.000
8 BÒ LAGU - BÁNH MỲ LÁT
BÒ LAGU - BÁNH MỲ LÁT
240.000
9 BÒ CUỘN NẤM KIM CHÂM
BÒ CUỘN NẤM KIM CHÂM
220.000
10 BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
240.000
11 BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
220.000
12 BẮP BÒ XÀO CẦN TỎI
BẮP BÒ XÀO CẦN TỎI
220.000
  Các món mực
1 MỰC CHIÊN KINH ĐÔ
MỰC CHIÊN KINH ĐÔ
220.000
2 MỰC CUNG ĐÌNH
MỰC CUNG ĐÌNH
220.000
3 MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
220.000
4 MỰC XÀO CẦN TỎI
MỰC XÀO CẦN TỎI
MỰC XÀO CẦN TỎI
220.000
5 MỰC VIÊN TUYẾT HOA
MỰC VIÊN TUYẾT HOA
MỰC VIÊN TUYẾT HOA
220.000
6 CHẢ MỰC HẠ LONG
CHẢ MỰC HẠ LONG
220.000
7 MỰC ỐNG NHỒI THỊT HẤP MAGGI
MỰC ỐNG NHỒI THỊT HẤP MAGGI
220.000
8 MỰC TƯƠI XÀO SA TẾ
MỰC TƯƠI XÀO SA TẾ
220.000
  Các món cá
1 CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ CHIÊN GIÒN
CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ CHIÊN GIÒN
250.000
2 CÁ DIÊU HỒNG SỐT DỨA
CÁ DIÊU HỒNG SỐT DỨA
250.000
3 CÁ DIÊU HỒNG SỐT HOA QUẢ
CÁ DIÊU HỒNG SỐT HOA QUẢ
250.000
4 CÁ DIÊU HỒNG CHUA NGỌT
CÁ DIÊU HỒNG CHUA NGỌT
250.000
5 CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VỪNG DỪA
CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VỪNG DỪA
260.000
6 CÁ QUẢ SỐT NGŨ LIỄU
CÁ QUẢ SỐT NGŨ LIỄU
260.000
7 CÁ QUẢ SỐT CHUA NGỌT
CÁ QUẢ SỐT CHUA NGỌT
260.000
8 CÁ CHÌNH NƯỚNG
CÁ CHÌNH NƯỚNG
650.000
9 CÁ TẦM SỐT MAGI
CÁ TẦM SỐT MAGI
350.000
10 CÁ TẦM SỐT CHINSU
CÁ TẦM SỐT CHINSU
350.000
11 CÁ QUẢ SỐT HOA QUẢ
CÁ QUẢ SỐT HOA QUẢ
280.000
12 CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
260.000
13 CÁ SONG HẤP XÌ DẦU
CÁ SONG HẤP XÌ DẦU
CÁ SONG HẤP XÌ DẦU
650.000
14 CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
250.000
15 CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
0
16 CÁ DIÊU HỒNG PHILE CHIÊN VỪNG
CÁ DIÊU HỒNG PHILE CHIÊN VỪNG
270.000
17 CÁ DIÊU HỒNG PHILE SỐT DỪA
CÁ DIÊU HỒNG PHILE SỐT DỪA
250.000
18 CÁ VƯỢC XIÊN NƯỚNG
CÁ VƯỢC XIÊN NƯỚNG
300.000
19 CÁ TẦM NƯỚNG THAN HOA
CÁ TẦM NƯỚNG THAN HOA
380.000
20 CÁ TẦM HẤP XÌ DẦU
CÁ TẦM HẤP XÌ DẦU
400.000
21 CÁ LĂNG NƯỚNG THAN HOA
CÁ LĂNG NƯỚNG THAN HOA
360.000
22 CÁ LĂNG NƯỚNG RIỀNG MẺ
CÁ LĂNG NƯỚNG RIỀNG MẺ
360.000
23 CÁ LĂNG RANG MUỐI
CÁ LĂNG RANG MUỐI
360.000
24 CÁ LĂNG OM MĂNG
CÁ LĂNG OM MĂNG
360.000
25 Cá song hấp xì dầu bếp cồn
Cá song hấp xì dầu bếp cồn
Cá hạng sang
770.000
26 CHẢ CÁ LĂNG, BÚN LÁ + CANH CHUA ĐẦU CÁ LĂNG
CHẢ CÁ LĂNG, BÚN LÁ + CANH CHUA ĐẦU CÁ LĂNG
440.000
27 CÁ SONG NƯỚNG THAN HOA
CÁ SONG NƯỚNG THAN HOA
600.000
28 CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẦY ĐĨA
CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẦY ĐĨA
250.000
  Các món cua
1 CUA BỂ RANG ME / 1 KG
CUA BỂ RANG ME / 1 KG
CUA BỂ RANG ME / 1 KG
600.000
2 CUA BỂ NHỒI THỊT PHÁ XÍ
CUA BỂ NHỒI THỊT PHÁ XÍ
350.000
3 CUA BỂ LỘN RANG MUỐI
CUA BỂ LỘN RANG MUỐI
CUA BỂ LỘN RANG MUỐI
400.000
4 CUA BỂ LỘN SỐT CAM VÀNG ĐÀ LẠT
CUA BỂ LỘN SỐT CAM VÀNG ĐÀ LẠT
CUA BỂ LỘN SỐT CAM VÀNG ĐÀ LẠT
400.000
5 CUA BỂ LỘN SỐT CHANH LEO
CUA BỂ LỘN SỐT CHANH LEO
CUA BỂ LỘN SỐT CHANH LEO
400.000
6 CHẢ CUA
CHẢ CUA
CHẢ CUA
200.000
  Các món nem
1 NEM CUA BỂ
NEM CUA BỂ
NEM CUA BỂ
200.000
2 NEM SỮA HẢI SẢN
NEM  SỮA HẢI SẢN
NEM SỮA HẢI SẢN
200.000
3 NEM HONGKONG
NEM HONGKONG
190.000
4 NEM RAU
NEM RAU
NEM RAU
150.000
5 NEM SỮA HẢI SẢN
NEM SỮA HẢI SẢN
200.000
  Các món lươn
1 LƯƠN XÀO XẢ ỚT
LƯƠN XÀO XẢ ỚT
LƯƠN XÀO XẢ ỚT
210.000
2 LƯƠN OM RIỂNG MẺ
LƯƠN OM RIỂNG MẺ
220.000
3 LƯƠN CUỐN THỊT RÁN
LƯƠN CUỐN THỊT RÁN
LƯƠN CUỐN THỊT RÁN
230.000
4 LƯƠN OM NẤM
LƯƠN OM NẤM
LƯƠN OM NẤM
230.000
5 LƯƠN OM CHUỐI ĐẬU
LƯƠN OM CHUỐI ĐẬU
LƯƠN OM CHUỐI ĐẬU
230.000
  Các món ếch
1 ẾCH XÀO CHUA NGỌT
ẾCH XÀO CHUA NGỌT
ẾCH XÀO CHUA NGỌT
210.000
2 ẾCH TẨM VỪNG DỪA
ẾCH TẨM VỪNG DỪA
210.000
3 ẾCH CHIÊN VỪNG DỪA
ẾCH CHIÊN VỪNG DỪA
210.000
  Các món chim
1 CHIM CÂU QUAY SALAT
CHIM CÂU QUAY SALAT
CHIM CÂU QUAY SALAT
290.000
2 CHIM CÂU QUAY NGŨ VỊ
CHIM CÂU QUAY NGŨ VỊ
CHIM CÂU QUAY NGŨ VỊ
290.000
3 CHIM CÂU HẦM HẠT SEN
CHIM CÂU HẦM HẠT SEN
CHIM CÂU HẦM HẠT SEN
290.000
4 CHIM CÂU SỐT NẤM
CHIM CÂU SỐT NẤM
290.000
5 CHIM CÂU QUAY MẬT ONG
CHIM CÂU QUAY MẬT ONG
290.000
  các món xào
1 MỀ CHAY XÀO NGŨ SẮC
MỀ CHAY XÀO NGŨ SẮC
MỀ CHAY XÀO NGŨ SẮC
180.000
2 THỊT BÒ XÀO THẬP CẨM
THỊT BÒ XÀO THẬP CẨM
THỊT BÒ XÀO THẬP CẨM
220.000
3 TÔM NỖN XÀO RAU CỦ QUẢ
TÔM NỖN XÀO RAU CỦ QUẢ
TÔM NỖN XÀO RAU CỦ QUẢ
220.000
4 HẢI SẢN XÀO CẦN TỎI
HẢI SẢN XÀO CẦN TỎI
220.000
5 GÀ XÀO HẠNH NHÂN
GÀ XÀO HẠNH NHÂN
GÀ XÀO HẠNH NHÂN
200.000
6 THĂN LỢN LÚC LẮC KHOAI TÂY CHIÊN
THĂN LỢN LÚC LẮC KHOAI TÂY CHIÊN
160.000
7 MỀ CHAY XÀO THẬP CẨM
MỀ CHAY XÀO THẬP CẨM
120.000
8 LƠ XÀO TÔM NÕN HỒ ĐIỆP
LƠ XÀO TÔM NÕN HỒ ĐIỆP
260.000
9 NUI XÀO BÒ
NUI XÀO BÒ
220.000
  Các món chiên
1 NGÔ MỸ CHIÊN BƠ
NGÔ MỸ CHIÊN BƠ
NGÔ MỸ CHIÊN BƠ
60.000
2 KHOAI TÂY CHIÊN BƠ
KHOAI TÂY CHIÊN BƠ
KHOAI TÂY CHIÊN BƠ
60.000
3 KHOAI LANG CHIÊN
KHOAI LANG CHIÊN
KHOAI LANG CHIÊN
60.000
4 KHOAI LỆ PHỐ NHÂN TÔM THỊT
KHOAI LỆ PHỐ NHÂN TÔM THỊT
120.000
  CÁC MÓN CHÍNH KHÁC
1 NGAN OM NƯỚC DỪA
NGAN OM NƯỚC DỪA
240.000
2 BA BA RANG MUỐI
BA BA RANG MUỐI
370.000
3 BA BA OM CHUỐI ĐẬU
BA BA OM CHUỐI ĐẬU
370.000
4 ĐÀ ĐIỂU SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BAO CHIÊN
ĐÀ ĐIỂU SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BAO CHIÊN
220.000
5 ĐÀ ĐIỂU LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
ĐÀ ĐIỂU LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
220.000
6 THỎ NẤU CARARY - BÁNH MỲ
THỎ NẤU CARARY - BÁNH MỲ
260.000
7 TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
340.000
  CÁC MÓN ỐC
1 ỐC OM CHUỐI ĐẬU
ỐC OM CHUỐI ĐẬU
220.000
2 ỐC HẤP LÁ GỪNG
ỐC HẤP LÁ GỪNG
200.000
3 CHẢ ỐC ĐỐT LỬA HỒNG
CHẢ ỐC ĐỐT LỬA HỒNG
240.000
  CÁC MÓN TRÂU
1 TRÂU XÀO RAU MUỐNG
TRÂU XÀO RAU MUỐNG
200.000
2 TRÂU XÀO XẢ ỚT
TRÂU XÀO XẢ ỚT
200.000
3 TRÂU CUỘN LÁ LỐT NƯỚNG
TRÂU CUỘN LÁ LỐT NƯỚNG
200.000
4 TRÂU XIÊN NƯỚNG NGŨ SẮC
TRÂU XIÊN NƯỚNG NGŨ SẮC
200.000
4. Các món rau
  1 RAU CẢI CHÍP XÀO NẤM
RAU CẢI CHÍP XÀO NẤM
RAU CẢI CHÍP XÀO NẤM
65.000
2 NGỌN SU SU XÀO TỎI
NGỌN SU SU XÀO TỎI
NGỌN SU SU XÀO TỎI
75.000
3 RAU CẢI CHIP CHAO MAGGI
RAU CẢI CHIP CHAO MAGGI
75.000
4 CẢI CHÍP XÀO NẤM
CẢI CHÍP XÀO NẤM
75.000
5 CẢI NGỌT XÀO NẤM
CẢI NGỌT XÀO NẤM
75.000
6 CẢI CHÍP CHAO DẦU
CẢI CHÍP CHAO DẦU
75.000
7 CẢI NGỌT CHAO DẦU
CẢI NGỌT CHAO DẦU
75.000
8 CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
75.000
9 RAU BÍ XÀO TỎI
RAU BÍ XÀO TỎI
85.000
5. MÓN XÔI
  1 XÔI HOÀNG PHỐ
XÔI HOÀNG PHỐ
XÔI HOÀNG PHỐ
70.000
2 XÔI TRẮNG CỐT DỪA
XÔI TRẮNG CỐT DỪA
XÔI TRẮNG CỐT DỪA
70.000
3 XÔI GẤC
XÔI GẤC
XÔI GẤC
70.000
4 XÔI VỪNG DỪA
XÔI VỪNG DỪA
XÔI VỪNG DỪA
70.000
5 XÔI VÒ HẠT SEN
XÔI VÒ HẠT SEN
XÔI VÒ HẠT SEN
70.000
6 BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ (NGỌT)
BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ (NGỌT)
BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ (NGỌT)
60.000
7 BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ (MẶN)
BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ (MẶN)
BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ (MẶN)
70.000
8 BÁNH TRƯNG
BÁNH TRƯNG
BÁNH TRƯNG
70.000
9 BÁNH BAO XÍU MẠI
BÁNH BAO XÍU MẠI
BÁNH BAO XÍU MẠI
70.000
10 BÁNH BAO CHAY
BÁNH BAO CHAY
BÁNH BAO CHAY
45.000
11 XÔI CỐM DỪA
XÔI CỐM DỪA
90.000
12 XÔI GẮC VÒ HẠT SEN
XÔI GẮC VÒ HẠT SEN
90.000
13 XÔI CHIÊN
XÔI CHIÊN
90.000
14 XÔI CHIM KINH BẮC
XÔI CHIM KINH BẮC
90.000
6. MÓN CANH.
  1 CANH BÓNG THẬP CẨM
CANH BÓNG THẬP CẨM
80.000
2 CANH MỌC NẤU THẢ
CANH MỌC NẤU THẢ
80.000
3 CANH NẤM KIM THẢ MỌC
CANH NẤM KIM THẢ MỌC
80.000
4 CANH MĂNG NGAN
CANH MĂNG NGAN
CANH MĂNG NGAN
80.000
5 CANH MĂNG NẤU GIẢ BÀO NGƯ
CANH MĂNG NẤU GIẢ BÀO NGƯ
80.000
6 CANH HẾN
CANH HẾN
CANH HẾN
80.000
7 CANH NGAO NẤU CHUA
CANH NGAO NẤU CHUA
CANH NGAO NẤU CHUA
80.000
8 CANH CÁ THẢ DỨA
CANH CÁ THẢ DỨA
80.000
9 CANH TÔM THỊT THẢ DỨA
CANH TÔM THỊT THẢ DỨA
80.000
10 CANH BÓNG NẤU THẢ
CANH BÓNG NẤU THẢ
80.000
11 CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
80.000
12 CANH BÓNG THẢ NẤM KIM
CANH BÓNG THẢ NẤM KIM
80.000
13 CANH NẤM TƯƠI THẬP CẨM
CANH NẤM TƯƠI THẬP CẨM
80.000
14 CANH MỌC THẢ NẤM KIM
CANH MỌC THẢ NẤM KIM
80.000
15 CANH NGAO CHUA
CANH NGAO CHUA
75.000
7. Cơm trong tiệc
  1 CƠM TÁM THƠM
CƠM TÁM THƠM
CƠM TÁM THƠM
40.000
8. ĐỒ UỐNG - DRINK
  1 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
60.000
2 RƯỢU VODKA NHỎ
RƯỢU VODKA NHỎ
RƯỢU VODKA NHỎ
60.000
3 RƯỢU VODKA TO
RƯỢU VODKA TO
RƯỢU VODKA TO
90.000
4 VANG PHÁP
VANG PHÁP
VANG PHÁP
170.000
5 VANG CHILE 1 chai
VANG CHILE 1 chai
170.000
6 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
80.000
9. MÓN TRÁNG MIỆNG
  1 DƯA HẤU
DƯA HẤU
DƯA HẤU
70.000
2 KEM CARAMEN
KEM CARAMEN
KEM CARAMEN
Món caramen sẽ có hương vị thơm ngon, mịn mướt, béo ngậy và bổ dưỡng vô cùng
60.000
3 QUÝT SÀI GÒN
QUÝT SÀI GÒN
QUÝT SÀI GÒN
80.000
4 QUÝT THÁI
QUÝT THÁI
QUÝT THÁI
80.000
5 BÁNH SU KEM
BÁNH SU KEM
BÁNH SU KEM
Bánh su kem là món tráng miệng được rất nhiều người thích vì lớp vỏ bánh hơi dai, kết hợp hoàn hảo cùng nhân kem mát lạnh có vị ngọt nhẹ nhàng bên trong.
80.000
6 THẠCH RAU CÂU ĐỦ LOẠI
THẠCH RAU CÂU ĐỦ LOẠI
THẠCH RAU CÂU ĐỦ LOẠI
Đây là món ăn bổ dưỡng, tốt cho da, giúp cân bằng trọng lượng cơ thể, giúp cơ thể tăng cường một số hệ miễn dịch.
80.000
7 BƯỞI NĂM ROI
BƯỞI NĂM ROI
80.000
Thực đơn đã chọn
Đơn giá: 0 VNĐ
Đặt thực đơn này
Logo Phutoday Thực đơn
Đơn giá: 0 VNĐ

Thông tin người đặt hàng

* Họ tên:
* Cơ quan/tổ chức:
Giới tính: Nam Nữ
* Địa chỉ:
* Email:
* Điện thoại:
Thời gian tổ chức
Tháng Năm
(Giờ - Ngày/Tháng/Năm)
* Số lượng:
* Tính chất tiệc:
Ghi rõ hình tính chất: hiếu hỉ, đám ma,...
Ghi chú:
 

Notice: Undefined index: google_analytics in /home/cunghoac/public_html/libraries/templates.php on line 352