TỰ CHỌN THỰC ĐƠN BÀN 6

STT   Tên món ăn Đơn giá
1. KHAI VỊ
  1 SOUP LƯƠN NGŨ VỊ
SOUP LƯƠN NGŨ VỊ
90.000
2 SOUP HẢI SẢN MỰC TÔM
SOUP HẢI SẢN MỰC TÔM
110.000
3 SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
90.000
4 SOUP GÀ NGÔ NON
SOUP GÀ NGÔ NON
90.000
5 NGÔ MỸ BƠ CHIÊN
NGÔ MỸ BƠ CHIÊN
90.000
6 KHOAI TÂY BƠ CHIÊN
KHOAI TÂY BƠ CHIÊN
90.000
7 KHOAI LANG CHIÊN VỪNG
KHOAI LANG CHIÊN VỪNG
90.000
8 SOUP LƯƠN VÂN MÂY
SOUP LƯƠN VÂN MÂY
90.000
9 SOUP CUA BỂ THỊT GÀ
SOUP CUA BỂ THỊT GÀ
110.000
10 SOUP CUA MĂNG TÂY
SOUP CUA MĂNG TÂY
120.000
11 SỦI CẢO TÔM TƯƠI
SỦI CẢO TÔM TƯƠI
110.000
12 SOUP SỤN CÁ TẦM (CHỌN KÈM MÓN CHÍNH CÁ TẦM)
SOUP SỤN CÁ TẦM (CHỌN KÈM MÓN CHÍNH CÁ TẦM)
110.000
13 CÁ BỚP NẤU LÁ NỐT
CÁ BỚP NẤU LÁ NỐT
140.000
14 SOUP HOA CÚC SÒ ĐIỆP
SOUP HOA CÚC SÒ ĐIỆP
130.000
15 KHOAI LỆ PHỐ NHÂN NGỌT 6 CÁI
KHOAI LỆ PHỐ NHÂN NGỌT 6 CÁI
90.000
16 KHOAI LANG CHIÊN
KHOAI LANG CHIÊN
90.000
2. NỘM - SALAD
  1 GỎI TÔM ĐU ĐỦ
GỎI TÔM ĐU ĐỦ
110.000
2 NỘM ĐU ĐỦ BÒ KHÔ TRUYỀN THỐNG
NỘM ĐU ĐỦ BÒ KHÔ TRUYỀN THỐNG
80.000
3 NỘM HOA CHUỐI GÀ XÉ
NỘM HOA CHUỐI GÀ XÉ
80.000
4 NỘM NGÓ SEN TAI LỢN
NỘM NGÓ SEN TAI LỢN
80.000
5 NỘM SU HÀO XÁ XÍU
NỘM SU HÀO XÁ XÍU
80.000
6 NỘM SU SU LẠC VỪNG
NỘM SU SU LẠC VỪNG
80.000
7 SAlAD CỦ QUẢ THÁI
SAlAD CỦ QUẢ THÁI
90.000
8 NỘM BẮP CẢI TÍM
NỘM BẮP CẢI TÍM
90.000
9 DẠ DÀY TRỘN QUẢNG ĐÔNG
DẠ DÀY TRỘN QUẢNG ĐÔNG
140.000
10 NÔM BƯỞI TÔM THỊT
NÔM BƯỞI TÔM THỊT
80.000
11 SALAD NGA
SALAD NGA
80.000
12 NỘM BÒ BÓP THẤU
NỘM BÒ BÓP THẤU
80.000
13 NỘM TÔM THỊT CỔ HŨ DỪA
NỘM TÔM THỊT CỔ HŨ DỪA
80.000
14 NỘM RONG BIỂN HẢI SẢN
NỘM RONG BIỂN HẢI SẢN
80.000
15 NỘM GÀ XÉ PHAY
NỘM GÀ XÉ PHAY
80.000
16 NỘM XOÀI TÔM THỊT
NỘM XOÀI TÔM THỊT
80.000
17 NỘM SỨA ĐẠI DƯƠNG
NỘM SỨA ĐẠI DƯƠNG
80.000
18 NỘM RAU TIẾN VUA
NỘM RAU TIẾN VUA
80.000
19 NỘM THẬP CẨM SÀI GÒN
NỘM THẬP CẨM SÀI GÒN
80.000
20 NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
80.000
21 NỘM SU HÀO LẠC VỪNG
NỘM SU HÀO LẠC VỪNG
80.000
3. CÁC LOẠI MÓN CHÍNH
  CÁC LOẠI TỪ TÔM
1 TÔM CHIÊN KIM NGÂN
TÔM CHIÊN KIM NGÂN
340.000
2 TÔM CHIÊN HOÀNG BÀO
TÔM CHIÊN HOÀNG BÀO
340.000
3 TÔM SÚ HẤP BIA
TÔM SÚ HẤP BIA
330.000
4 TÔM SÚ NƯỚNG TIÊU
TÔM SÚ NƯỚNG TIÊU
330.000
5 TÔM SÚ NƯỚNG PHOMAT
TÔM SÚ NƯỚNG PHOMAT
340.000
6 TÔM CHIÊN XẢ ỚT
TÔM CHIÊN XẢ ỚT
330.000
7 TÔM HẤP CỐT DỪA
TÔM HẤP CỐT DỪA
330.000
8 TÔM NƯỚNG CẢ VỎ
TÔM NƯỚNG CẢ VỎ
330.000
9 TÔM CHIÊN CỐM
TÔM CHIÊN CỐM
340.000
10 TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
340.000
11 TÔM SÚ SỐT CAM
TÔM SÚ SỐT CAM
340.000
12 TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
340.000
13 TÔM SÚ SỐT ME
TÔM SÚ SỐT ME
340.000
14 TÔM SỐT CHUA CAY
TÔM SỐT CHUA CAY
340.000
15 TÔM NƯỚNG XẢ ỚT
TÔM NƯỚNG XẢ ỚT
330.000
  CÁC MÓN TỪ THỊT HEO
1 CHÂN GIÒ QUẢNG ĐÔNG
CHÂN GIÒ QUẢNG ĐÔNG
230.000
2 CHÂN GIÒ HẦM HẠT SEN
CHÂN GIÒ HẦM HẠT SEN
230.000
3 CHÂN GIÒ HẦM THUỐC BẮC
CHÂN GIÒ HẦM THUỐC BẮC
230.000
4 BA RỌI HEO CHIÊN THÁI LAN
BA RỌI HEO CHIÊN THÁI LAN
230.000
5 THĂN LỢN LÚC LẮC KHOAI TÂY CHIÊN
THĂN LỢN LÚC LẮC KHOAI TÂY CHIÊN
210.000
6 ĐÙI HEO HẦM NẤM
ĐÙI HEO HẦM NẤM
240.000
7 ĐÙI HEO CHIÊN GIÒN QUẢNG ĐÔNG
ĐÙI HEO CHIÊN GIÒN QUẢNG ĐÔNG
230.000
8 LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
210.000
9 LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
210.000
10 DẠ DÀY XÀO HÚNG QUẾ
DẠ DÀY XÀO HÚNG QUẾ
230.000
11 DẠ DẦY QUAY QUẢNG ĐÔNG
DẠ DẦY QUAY QUẢNG ĐÔNG
230.000
12 CHÂN GIÒ SỐT KEM TƯƠI
CHÂN GIÒ SỐT KEM TƯƠI
300.000
13 LỢN MÁN NƯỚNG DÂN TỘC
LỢN MÁN NƯỚNG DÂN TỘC
210.000
14 THĂN LỢN CHIÊN THÁI LAN
THĂN LỢN CHIÊN THÁI LAN
210.000
  CÁC MÓN TỪ THỊT BÒ
1 BÒ CHIÊN THÁI LAN
BÒ CHIÊN THÁI LAN
230.000
2 BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
230.000
3 BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BAO CHIÊN
BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BAO CHIÊN
240.000
4 BÒ SỐT VANG - BÁNH MỲ
BÒ SỐT VANG - BÁNH MỲ
240.000
5 BÊ XÀO XẢ ỚT
BÊ XÀO XẢ ỚT
230.000
6 BÊ TÁI CHANH
BÊ TÁI CHANH
230.000
7 BÒ LAGU- BÁNH MỲ LÁT
BÒ LAGU- BÁNH MỲ LÁT
250.000
8 BÒ XÀO THẬP CẨM
BÒ XÀO THẬP CẨM
230.000
9 BÒ CUỘN NẤM KIM CHÂM
BÒ CUỘN NẤM KIM CHÂM
230.000
10 BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
250.000
11 BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
230.000
12 BẮP BÒ XÀO CẦN TỎI
BẮP BÒ XÀO CẦN TỎI
230.000
13 NUI XÀO BÒ
NUI XÀO BÒ
230.000
  CÁC LOẠI MỰC
1 MỰC CHIÊN GIÒN KINH ĐÔ
MỰC CHIÊN GIÒN KINH ĐÔ
230.000
2 MỰC CHIÊN HOÀNG BÀO
MỰC CHIÊN HOÀNG BÀO
230.000
3 MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
230.000
4 MỰC XÀO CẦN TỎI
MỰC XÀO CẦN TỎI
230.000
5 MỰC VIÊN TUYẾT HOA
MỰC VIÊN TUYẾT HOA
230.000
6 CHẢ MỰC HẠ LONG
CHẢ MỰC HẠ LONG
230.000
7 MỰC ỐNG NHỒI THỊT HẤP MAGGI
MỰC ỐNG NHỒI THỊT HẤP MAGGI
230.000
8 MỰC TƯƠI XÀO SA TẾ
MỰC TƯƠI XÀO SA TẾ
230.000
  CÁC LOẠI CUA
1 CUA BỂ RANG ME / 1KG
CUA BỂ RANG ME / 1KG
610.000
2 CUA BỂ NHỒI THỊ PHÁ XÍ
CUA BỂ NHỒI THỊ PHÁ XÍ
360.000
3 CUA BỂ LỘN RANG MUỐI
CUA BỂ LỘN RANG MUỐI
410.000
4 CUA BỂ LỘN SỐT CAM VÀNG ĐÀ LẠT
CUA BỂ LỘN SỐT CAM VÀNG ĐÀ LẠT
410.000
5 CUA BỂ LỘN SỐT CHANH LEO
CUA BỂ LỘN SỐT CHANH LEO
410.000
6 CHẢ CUA
CHẢ CUA
210.000
  NEM CÁC MÓN
1 NEM CUA BỂ
NEM CUA BỂ
210.000
2 NEM SỮA HẢI SẢN
NEM SỮA HẢI SẢN
210.000
3 NEM HONGKONG
NEM HONGKONG
200.000
4 NEM RAU
NEM RAU
160.000
5 NEM SỮA HẢI SẢN
NEM SỮA HẢI SẢN
210.000
  CÁC LOẠI TỪ LƯƠN
1 LƯƠN OM RIỀNG MẺ
LƯƠN OM RIỀNG MẺ
230.000
2 LƯƠN XÀO XẢ ỚT
LƯƠN XÀO XẢ ỚT
220.000
3 LƯƠN CUỐN THỊT RÁN
LƯƠN CUỐN THỊT RÁN
240.000
4 LƯƠN OM NẤM
LƯƠN OM NẤM
240.000
5 LƯƠN OM CHUỐI ĐẬU
LƯƠN OM CHUỐI ĐẬU
240.000
  CÁC LOẠI TỪ ẾCH
1 ẾCH XÀO CHUA NGỌT
ẾCH XÀO CHUA NGỌT
220.000
2 ẾCH TẨM VỪNG DỪA
ẾCH TẨM VỪNG DỪA
220.000
3 ẾCH CHIÊN VỪNG DỪA
ẾCH CHIÊN VỪNG DỪA
220.000
4 ẾCH RANG MUỐI
ẾCH RANG MUỐI
210.000
5 ẾCH XÀO MĂNG TƯƠI
ẾCH XÀO MĂNG TƯƠI
220.000
6 ẾCH OM CHUỐI ĐẬUU
ẾCH OM CHUỐI ĐẬUU
220.000
7 ẾCH XÀO LÁ LỐT
ẾCH XÀO LÁ LỐT
220.000
  CÁC LOẠI TỪ CHIM
1 CHIM CÂU QUAY SALAT
CHIM CÂU QUAY SALAT
300.000
2 CHIM CÂU QUAY NGŨ VỊ
CHIM CÂU QUAY NGŨ VỊ
300.000
3 CHIM CÂU HẦM HẠT SEN
CHIM CÂU HẦM HẠT SEN
300.000
4 CHIM CÂU SỐT NẤM
CHIM CÂU SỐT NẤM
300.000
5 CHIM CÂU QUAY MẬT ONG
CHIM CÂU QUAY MẬT ONG
300.000
  CÁC MÓN TỪ BA BA
1 BA BA RANG MUỐI
BA BA RANG MUỐI
380.000
2 BA BA OM CHUỐI ĐẬU
BA BA OM CHUỐI ĐẬU
380.000
3 BA BA HỒNG XÍU
BA BA HỒNG XÍU
380.000
  CÁC MÓN TỪ ĐÀ ĐIỂU
1 ĐÀ ĐIỂU SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BAO CHIÊN
ĐÀ ĐIỂU SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BAO CHIÊN
230.000
2 ĐÀ ĐIỂU LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
ĐÀ ĐIỂU LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
230.000
  CÁC MÓN TỪ THỎ
1 THỎ NẤU CARARY - BÁNH MỲ
THỎ NẤU CARARY - BÁNH MỲ
270.000
2 THỎ QUAY RÔ TY
THỎ QUAY RÔ TY
270.000
3 THỎ HẦM VANG PHÁP
THỎ HẦM VANG PHÁP
270.000
4 THỎ NƯỚNG MUỐI ỚT
THỎ NƯỚNG MUỐI ỚT
270.000
5 THỎ RANG MUỐI XẢ ỚT
THỎ RANG MUỐI XẢ ỚT
270.000
6 THỎ XÀO XẢ ỚT
THỎ XÀO XẢ ỚT
270.000
  CÁC MÓN TU HÀI
1 TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
350.000
2 TU HÀI HẤP QUÝ PHÍ
TU HÀI HẤP QUÝ PHÍ
350.000
  CÁC MÓN KHÁC
1 NGAN OM NƯỚC DỪA
NGAN OM NƯỚC DỪA
250.000
2 MỀ CHAY XÀO NGŨ SẮC
MỀ CHAY XÀO NGŨ SẮC
190.000
3 MỀ CHAY XÀO THẬP CẨM
MỀ CHAY XÀO THẬP CẨM
130.000
4 HẢI SẢN XÀO CẦN TỎI
HẢI SẢN XÀO CẦN TỎI
230.000
5 KHOAI LỆ PHỐ NHÂN TÔM THỊT
KHOAI LỆ PHỐ NHÂN TÔM THỊT
130.000
6 LƠ XÀO TÔM NÕN HỒ ĐIỆP
LƠ XÀO TÔM NÕN HỒ ĐIỆP
230.000
  CÁC MÓN TỪ TRÂU
1 TRÂU XÀO RAU MUỐNG
TRÂU XÀO RAU MUỐNG
210.000
2 TRÂU XÀO XẢ ỚT
TRÂU XÀO XẢ ỚT
210.000
3 TRÂU CUỘN LÁ LỐT NƯỚNG
TRÂU CUỘN LÁ LỐT NƯỚNG
210.000
4 TRÂU XIÊN NƯỚNG NGŨ SẮC
TRÂU XIÊN NƯỚNG NGŨ SẮC
210.000
  CÁC MÓN TỪ ỐC
1 ỐC OM CHUỐI ĐẬU
ỐC OM CHUỐI ĐẬU
230.000
2 ỐC HẤP LÁ GỪNG
ỐC HẤP LÁ GỪNG
210.000
3 CHẢ ỐC ĐỐT LỬA HỒNG
CHẢ ỐC ĐỐT LỬA HỒNG
250.000
  CÁC LOẠI CÁ
1 CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ CHIÊN RÒN
CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ CHIÊN RÒN
260.000
2 CÁ DIÊU HỒNG SỐT DỨA
CÁ DIÊU HỒNG SỐT DỨA
260.000
3 CÁ DIÊU HỒNG CHUA NGỌT
CÁ DIÊU HỒNG CHUA NGỌT
260.000
4 CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VƯNG
CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VƯNG
260.000
5 CÁ QUẢ SỐT NGŨ LIỄU
CÁ QUẢ SỐT NGŨ LIỄU
270.000
6 CÁ QUẢ SỐT CHUA NGỌT
CÁ QUẢ SỐT CHUA NGỌT
270.000
7 CÁ CHÌNH NƯỚNG
CÁ CHÌNH NƯỚNG
660.000
8 CÁ TẦM SỐT MAGI
CÁ TẦM SỐT MAGI
360.000
9 CÁ TẦM HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
CÁ TẦM HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
420.000
10 CÁ QUẢ SỐT HOA QUẢ
CÁ QUẢ SỐT HOA QUẢ
290.000
11 CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
270.000
12 CÁ SONG HẤP XÌ DẦUU
CÁ SONG HẤP XÌ DẦUU
660.000
13 CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
260.000
14 CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
290.000
15 CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ CHIÊN VỪNG
CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ CHIÊN VỪNG
280.000
16 CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ SỐT DỪA
CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ SỐT DỪA
260.000
17 CÁ VƯỢC XIÊN NƯỚNG
CÁ VƯỢC XIÊN NƯỚNG
310.000
18 CÁ TẦM NƯỚNG THAN HOA
CÁ TẦM NƯỚNG THAN HOA
390.000
19 CÁ LĂNG NƯỚNG THAN HOA
CÁ LĂNG NƯỚNG THAN HOA
370.000
20 CÁ LĂNG NƯỚNG RIỀNG MẺ
CÁ LĂNG NƯỚNG RIỀNG MẺ
370.000
21 CÁ LĂNG RANG MUỐI
CÁ LĂNG RANG MUỐI
370.000
22 CÁ LĂNG OM MĂNG
CÁ LĂNG OM MĂNG
370.000
23 CÁ SONG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
CÁ SONG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
780.000
24 CHẢ CÁ LĂNG, BÚN LÁ + CANH CHUA ĐẦU CÁ LĂNG
CHẢ CÁ LĂNG, BÚN LÁ + CANH CHUA ĐẦU CÁ LĂNG
450.000
25 CÁ SONG NƯỚNG THAN HOA
CÁ SONG NƯỚNG THAN HOA
610.000
26 CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẦY ĐĨA
CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẦY ĐĨA
260.000
27 CÁ TẦM NƯỚNG RIỀNG MẺ
CÁ TẦM NƯỚNG RIỀNG MẺ
360.000
28 CÁ TẦM RANG MUỐI
CÁ TẦM RANG MUỐI
360.000
29 CÁ LĂNG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
CÁ LĂNG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
400.000
  GÀ CÁC MÓN
1 GÀ HẤP LÁ CHANH TRUYỀN THỐNG
GÀ HẤP LÁ CHANH TRUYỀN THỐNG
280.000
2 GÀ HẤP MUỐI TỨ XUYÊN
GÀ HẤP MUỐI TỨ XUYÊN
280.000
3 GÀ QUAY QUẢNG ĐÔNG
GÀ QUAY QUẢNG ĐÔNG
280.000
4 GÀ RANG MUỐI
GÀ RANG MUỐI
270.000
5 ĐÙI GÀ HẦM NẤM TƯƠI
ĐÙI GÀ HẦM NẤM TƯƠI
230.000
6 THỊT GÀ HẦM HẠT SEN
THỊT GÀ HẦM HẠT SEN
280.000
7 GÀ QUAY SỐT NẤM
GÀ QUAY SỐT NẤM
280.000
8 GÀ RÚT XƯƠNG LA CHANH HẤP GIẤY BẠC
GÀ RÚT XƯƠNG LA CHANH HẤP GIẤY BẠC
280.000
9 GÀ XÀO HẠNH NHÂN
GÀ XÀO HẠNH NHÂN
280.000
10 GÀ NƯỚNG MẬT ONG
GÀ NƯỚNG MẬT ONG
280.000
11 GÀ XỐI MỠ DA GIÒN
GÀ XỐI MỠ DA GIÒN
280.000
12 GÀ XÀO NẤM HẢI SẢN, NẤM BÀO NGƯ
GÀ XÀO NẤM HẢI SẢN, NẤM BÀO NGƯ
230.000
13 GÀ XÀO LĂN CẦN MỸ
GÀ XÀO LĂN CẦN MỸ
230.000
14 GÀ XÀO HẠT ĐIỀU THÁI
GÀ XÀO HẠT ĐIỀU THÁI
230.000
15 ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
230.000
16 ĐÙI GÀ TẦN THUỐC BẮC
ĐÙI GÀ TẦN THUỐC BẮC
230.000
17 GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
280.000
18 ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN CHẤM SỐT THÁI
ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN CHẤM SỐT THÁI
280.000
19 ĐÙI GÀ NƯỚNG SỐT CHUA CAY
ĐÙI GÀ NƯỚNG SỐT CHUA CAY
280.000
4. XÔI, CÁC MÓN TƯƠNG TỰ
  1 XÔI HOÀNG PHỐ
XÔI HOÀNG PHỐ
80.000
2 XÔI TRẮNG CỐT DỪA
XÔI TRẮNG CỐT DỪA
80.000
3 XÔI GẤC
XÔI GẤC
80.000
4 XÔI VỪNG DỪA
XÔI VỪNG DỪA
80.000
5 XÔI VÒ HẠT SEN
XÔI VÒ HẠT SEN
80.000
6 BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ ( NGỌT)
BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ ( NGỌT)
70.000
7 BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ ( MẶN)
BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ ( MẶN)
80.000
8 BÁNH CHƯNG
BÁNH CHƯNG
80.000
9 BÁNH BAO XÍU MẠI
BÁNH BAO XÍU MẠI
80.000
10 BÁNH BAO CHAY
BÁNH BAO CHAY
55.000
11 XÔI CỐM DỪA
XÔI CỐM DỪA
100.000
12 XÔI GẤC VÒ HẠT SEN
XÔI GẤC VÒ HẠT SEN
100.000
13 XÔI CHIÊN
XÔI CHIÊN
100.000
14 XÔI CHIM KINH BẮC
XÔI CHIM KINH BẮC
100.000
5. CÁC LOẠI RAU CỦ QUẢ
  1 RAU CẢI CHÍP XÀO NẤM
RAU CẢI CHÍP XÀO NẤM
75.000
2 NGỌN SU SU XÀO TỎI
NGỌN SU SU XÀO TỎI
85.000
3 RAU CẢI CHÍP CHAO MAGGI
RAU CẢI CHÍP CHAO MAGGI
85.000
4 CẢI CHÍP XÀO NẤM
CẢI CHÍP XÀO NẤM
85.000
5 CẢI NGỌT XÀO NẤM
CẢI NGỌT XÀO NẤM
85.000
6 CẢI CHÍP CHAO DẦU
CẢI CHÍP CHAO DẦU
85.000
7 CẢI NGỌT CHAO DẦU
CẢI NGỌT CHAO DẦU
85.000
8 CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
85.000
9 RAU BÍ XÀO TỎI
RAU BÍ XÀO TỎI
95.000
10 RAU XÀO NGŨ SẮC
RAU XÀO NGŨ SẮC
100.000
11 CẢI LÀN CHẤM MAGI
CẢI LÀN CHẤM MAGI
85.000
12 HOA THIÊN LÝ XÀO TỎI
HOA THIÊN LÝ XÀO TỎI
90.000
13 NGỖNG CẢI LẠNG SƠN LUỘC
NGỖNG CẢI LẠNG SƠN LUỘC
95.000
6. CÁC LOẠI CƠM
  1 CƠM TÁM THƠM
CƠM TÁM THƠM
50.000
2 CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
50.000
3 CƠM CHIÊN HẢI SẢN
CƠM CHIÊN HẢI SẢN
60.000
7. CÁC LOẠI CANH
  1 CANH BONG THẬP CẨM
CANH BONG THẬP CẨM
90.000
2 CANH MỌC NẤU THẢ
CANH MỌC NẤU THẢ
90.000
3 CANH NẤM KIM THẢ MỌC
CANH NẤM KIM THẢ MỌC
90.000
4 CANH MĂNG NGAN
CANH MĂNG NGAN
90.000
5 CANH MĂNG NẤU GIẢ BÀO NGƯ
CANH MĂNG NẤU GIẢ BÀO NGƯ
90.000
6 CANH HẾN
CANH HẾN
90.000
7 CANH NGAO NẤU CHUA
CANH NGAO NẤU CHUA
90.000
8 CANH CÁ THẢ DỨA
CANH CÁ THẢ DỨA
90.000
9 CANH TÔM THỊT THẢ DỨA
CANH TÔM THỊT THẢ DỨA
90.000
10 CANH BÓNG NẤU THẢ
CANH BÓNG NẤU THẢ
90.000
11 CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
90.000
12 CANH BÓNG THẢ NẤM KIM
CANH BÓNG THẢ NẤM KIM
90.000
13 CANH NẤM TƯƠI THẬP CẨM
CANH NẤM TƯƠI THẬP CẨM
90.000
14 CANH MỌC THẢ NẤM KIM
CANH MỌC THẢ NẤM KIM
90.000
15 CANH NGAO CHUA
CANH NGAO CHUA
85.000
16 CANH BÓNG HẤP VÂN
CANH BÓNG HẤP VÂN
95.000
17 CANH MĂNG SƯỜN
CANH MĂNG SƯỜN
90.000
18 CANH MĂNG CHÂN GIÒ
CANH MĂNG CHÂN GIÒ
90.000
8. CÁC LOẠI ĐỒ UỐNG
  1 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
70.000
2 RƯỢU VODKA NHỎ
RƯỢU VODKA NHỎ
70.000
3 RƯỢU VODKA TO
RƯỢU VODKA TO
100.000
4 VANG PHÁP
VANG PHÁP
180.000
5 VANG CHILE
VANG CHILE
180.000
6 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
90.000
7 NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
12.000
8 4 BIA KEN + 2 NƯỚC NGỌT
4 BIA KEN + 2 NƯỚC NGỌT
130.000
9. CÁC LOẠI TRÁNG MIỆNG
  1 DƯA HẤU + DƯA VÀNG
DƯA HẤU + DƯA VÀNG
90.000
2 KEM CARAMEN
KEM CARAMEN
70.000
3 QUÝT SÀI GÒN
QUÝT SÀI GÒN
90.000
4 QUÝT THÁI
QUÝT THÁI
90.000
5 BÁNH SU KEM
BÁNH SU KEM
90.000
6 THẠCH RAU CÂU ĐỦ LOẠI
THẠCH RAU CÂU ĐỦ LOẠI
90.000
7 BƯỞI NĂM ROI
BƯỞI NĂM ROI
90.000
8 BƯỞI HỒNG DA XANH
BƯỞI HỒNG DA XANH
110.000
Thực đơn đã chọn
Đơn giá: 0 VNĐ
Đặt thực đơn này
Logo Phutoday Thực đơn
Đơn giá: 0 VNĐ

Thông tin người đặt hàng

* Họ tên:
* Cơ quan/tổ chức:
Giới tính: Nam Nữ
* Địa chỉ:
* Email:
* Điện thoại:
Thời gian tổ chức
Tháng Năm
(Giờ - Ngày/Tháng/Năm)
* Số lượng:
* Tính chất tiệc:
Ghi rõ hình tính chất: hiếu hỉ, đám ma,...
Ghi chú:
 

Notice: Undefined index: google_analytics in /home/cunghoac/public_html/libraries/templates.php on line 352