Thực đơn tạo sẵn tiệc buffet

Thực đơn 1

200.000 VNĐ/SUẤT

QUẦY NGUỘI
 1. 1. PHỞ CUỐN TRÚC BẠCH
  PHỞ CUỐN TRÚC BẠCH
 2. 2. SALAT RAU TRỘN ĐÀ LẠT
  SALAT RAU TRỘN ĐÀ LẠT
 3. 3. SALAT NGA
  SALAT NGA
QUẦY NÓNG
 1. 4. SOUP GÀ MĂNG TÂY TƯƠI
  SOUP GÀ MĂNG TÂY TƯƠI
 2. 5. TÔM SÚ CHIÊN HOÀNG BÀO
  TÔM SÚ CHIÊN HOÀNG BÀO
 3. 6. CÁ DIÊU HỒNG RÚT XƯƠNG SỐT NẤM
  CÁ DIÊU HỒNG RÚT XƯƠNG SỐT NẤM
 4. 7. NEM SÀI GÒN
  NEM SÀI GÒN
 5. 8. CHẢ MỰC HẠ LONG
  CHẢ MỰC HẠ LONG
 6. 9. RAU XÀO NGŨ SẮC
  RAU XÀO NGŨ SẮC
 7. 10. BÒ HẦM KIỂU PHÁP
  BÒ HẦM KIỂU PHÁP
 8. 11. CƠM RANG HẢI SẢN
  CƠM RANG HẢI SẢN
 9. 12. MỲ Ý SỐT SPAGHETTI
  MỲ Ý SỐT SPAGHETTI
BÚN - BÁNH
 1. 13. BÁNH MỲ BƠ PHÁP
  BÁNH MỲ BƠ PHÁP
 2. 14. BÁNH BAO CHIÊN
  BÁNH BAO CHIÊN
TRÁNG MIỆNG
 1. 15. HOA QUẢ TƯƠI
  HOA QUẢ TƯƠI
 2. 16. CHÈ KHOAI MÔN
  CHÈ KHOAI MÔN
Thực đơn 2

210.000 VNĐ/SUẤT

QUẦY NGUỘI
 1. 1. SALAT RAU TRỘN ĐÀ LẠT
  SALAT RAU TRỘN ĐÀ LẠT
 2. 2. JAMBONG CUỘN DƯA CHUỘT BAO TỬ
  JAMBONG CUỘN DƯA CHUỘT BAO TỬ
QUẦY NÓNG
 1. 3. RAU XÀO NGŨ SẮC
  RAU XÀO NGŨ SẮC
 2. 4. BÒ HẦM KIỂU PHÁP
  BÒ HẦM KIỂU PHÁP
 3. 5. NEM CUA BỂ
  NEM CUA BỂ
 4. 6. MỲ Ý SỐT PHOMAT VÀ ỚT ĐỎ NƯỚNG
  MỲ Ý SỐT PHOMAT VÀ ỚT ĐỎ NƯỚNG
 5. 7. CƠM CHIÊN NGŨ SẮC
  CƠM CHIÊN NGŨ SẮC
 6. 8. SOUP HẢI SẢN NGÔ NẤM
  SOUP HẢI SẢN NGÔ NẤM
 7. 9. SƯỜN THĂN BỎ LÒ, KHOAI TÂY NƯỚNG
  SƯỜN THĂN BỎ LÒ, KHOAI TÂY NƯỚNG
 8. 10. LƯỜN VỊT SỐT CAM
  LƯỜN VỊT SỐT CAM
QUẦY NƯỚNG
 1. 11. TÔM NƯỚNG PHOMAT
  TÔM NƯỚNG PHOMAT
BÚN - BÁNH
 1. 12. BÁNH MỲ BƠ PHÁP
  BÁNH MỲ BƠ PHÁP
 2. 13. BÁNH NGỌT PHÁP
  BÁNH NGỌT PHÁP
ĐỒ UỐNG
 1. 14. TRÀ, CÀ PHÊ
  TRÀ, CÀ PHÊ
TRÁNG MIỆNG
 1. 15. HOA QUẢ TƯƠI
  HOA QUẢ TƯƠI
 2. 16. CHÈ ĐẬU ĐỎ
  CHÈ ĐẬU ĐỎ
Thực đơn 3

220.000 VNĐ/SUẤT

QUẦY NGUỘI
 1. 1. NỘM NGŨ SẮC
  NỘM NGŨ SẮC
 2. 2. SALAT DẦU DẤM
  SALAT DẦU DẤM
 3. 3. PHỞ CUỐN HÀ NỘI
  PHỞ CUỐN HÀ NỘI
QUẦY NÓNG
 1. 4. CƠM CHIÊN NGŨ SẮC
  CƠM CHIÊN NGŨ SẮC
 2. 5. SOUP HẢI SẢN NGÔ NẤM
  SOUP HẢI SẢN NGÔ NẤM
 3. 6. CÁ NẤU CARY ẤN
  CÁ NẤU CARY ẤN
 4. 7. BÒ CUỘN LÁ LỐT
  BÒ CUỘN LÁ LỐT
 5. 8. MỰC TRỨNG NHỒI HÀNH GỪNG HẤP
  MỰC TRỨNG NHỒI HÀNH GỪNG HẤP
 6. 9. NEM TRUYỀN THỐNG
  NEM TRUYỀN THỐNG
 7. 10. CHÂN GIÒ CHIÊN MẮM
  CHÂN GIÒ CHIÊN MẮM
 8. 11. RAU XÀO THẬP CẨM
  RAU XÀO THẬP CẨM
 9. 12. MỲ XÀO HẢI SẢN
  MỲ XÀO HẢI SẢN
QUẦY NƯỚNG
 1. 13. TÔM NƯỚNG XẢ
  TÔM NƯỚNG XẢ
 2. 14. CÁ TẦM NGA NƯỚNG CỔ TRUYỀN
  CÁ TẦM NGA NƯỚNG CỔ TRUYỀN
 3. 15. SƯỜN LỢN NƯỚNG NGŨ VỊ
  SƯỜN LỢN NƯỚNG NGŨ VỊ
 4. 16. XÚC XÍCH ĐỨC NƯỚNG
  XÚC XÍCH ĐỨC NƯỚNG
BÚN - BÁNH
 1. 17. BÁNH BAO CHIÊN
  BÁNH BAO CHIÊN
TRÁNG MIỆNG
 1. 18. HOA QUẢ TƯƠI
  HOA QUẢ TƯƠI
 2. 19. CHÈ SEN CỐM TÂY HỒ
  CHÈ SEN CỐM TÂY HỒ
Thực đơn 4

220.000 VNĐ/SUẤT

QUẦY NGUỘI
 1. 1. SALAT KHOAI TÂY VÀ TÁO KIỂU NGA
  SALAT KHOAI TÂY VÀ TÁO KIỂU NGA
 2. 2. SUSHI CÁ HỒI
  SUSHI CÁ HỒI
 3. 3. SALAT HY LẠP
  SALAT HY LẠP
 4. 4. NEM RAU QUỐN TÔM
  NEM RAU QUỐN TÔM
QUẦY NÓNG
 1. 5. RAU XÀO NGŨ SẮC
  RAU XÀO NGŨ SẮC
 2. 6. BÒ HẦM KIỂU PHÁP
  BÒ HẦM KIỂU PHÁP
 3. 7. NEM CUA BỂ
  NEM CUA BỂ
 4. 8. TÔM HE SỐT CAY
  TÔM HE SỐT CAY
 5. 9. KHOAI TÂY NGHIỀN THỊT XÔNG KHÓI
  KHOAI TÂY NGHIỀN THỊT XÔNG KHÓI
QUẦY NƯỚNG
 1. 10. CÁ VƯỢC XIÊN NƯỚNG THAN HOA
  CÁ VƯỢC XIÊN NƯỚNG THAN HOA
 2. 11. CÁNH GÀ NƯỚNG
  CÁNH GÀ NƯỚNG
BÚN - BÁNH
 1. 12. PIZZA CÁC LOẠI
  PIZZA CÁC LOẠI
 2. 13. BÁNH NGỌT PHÁP
  BÁNH NGỌT PHÁP
TRÁNG MIỆNG
 1. 14. HOA QUẢ TƯƠI
  HOA QUẢ TƯƠI
 2. 15. CHÈ SEN LONG NHÃN
  CHÈ SEN LONG NHÃN
Thực đơn 5

230.000 VNĐ/SUẤT

QUẦY NGUỘI
 1. 1. NỘM HOA CHUỐI VÀ GÀ XÉ PHAY
  NỘM HOA CHUỐI VÀ GÀ XÉ PHAY
QUẦY NÓNG
 1. 2. NEM SÀI GÒN
  NEM SÀI GÒN
 2. 3. SOUP CUA MĂNG TÂY
  SOUP CUA MĂNG TÂY
 3. 4. SALAT RAU VÀ THỊT XÔNG KHÓI
  SALAT RAU VÀ THỊT XÔNG KHÓI
 4. 5. PHỞ ÁP CHẢO CHIÊN GIÒN
  PHỞ ÁP CHẢO CHIÊN GIÒN
 5. 6. CÁ HỒI NAUY VỚI SỐT KEM XẢ
  CÁ HỒI NAUY VỚI SỐT KEM XẢ
 6. 7. TÔM CHIÊN PHOMAI
  TÔM CHIÊN PHOMAI
 7. 8. MỰC TƯƠI CHIÊN SỐT ME
  MỰC TƯƠI CHIÊN SỐT ME
 8. 9. BÒ KHO XẢ ỚT
  BÒ KHO XẢ ỚT
 9. 10. GÀ QUAY SỐT NẤM
  GÀ QUAY SỐT NẤM
 10. 11. CHÂN GIÒ HẦM KIỂU ĐỨC
  CHÂN GIÒ HẦM KIỂU ĐỨC
 11. 12. RAU HẤP VỚI SỐT NẤM ĐÔNG CÔ
  RAU HẤP VỚI SỐT NẤM ĐÔNG CÔ
 12. 13. MỲ Ý SỐT KEM NẤM
  MỲ Ý SỐT KEM NẤM
 13. 14. CƠM GÓI LÁ SEN
  CƠM GÓI LÁ SEN
 14. 15. ĐÀ ĐIỂU LÚC LẮC
  ĐÀ ĐIỂU LÚC LẮC
BÚN - BÁNH
 1. 16. BÁNH MỲ BƠ PHÁP
  BÁNH MỲ BƠ PHÁP
 2. 17. PIZZA CÁC LOẠI
  PIZZA CÁC LOẠI
TRÁNG MIỆNG
 1. 18. HOA QUẢ TƯƠI
  HOA QUẢ TƯƠI
 2. 19. CHÈ SEN VỚI CỐM LÀNG VÒNG
  CHÈ SEN VỚI CỐM LÀNG VÒNG
Thực đơn 6

250.000 VNĐ/SUẤT

QUẦY NGUỘI
 1. 1. SALAT KHOAI TÂY VÀ TÁO KIỂU NGA
  SALAT KHOAI TÂY VÀ TÁO KIỂU NGA
 2. 2. SALAT HY LẠP
  SALAT HY LẠP
 3. 3. SASIMI CÁ HỔI
  SASIMI CÁ HỔI
QUẦY NÓNG
 1. 4. CƠM RANG HẢI SẢN
  CƠM RANG HẢI SẢN
 2. 5. NEM RAU QUẤN TÔM
  NEM RAU QUẤN TÔM
 3. 6. TÔM HE SỐT CAY
  TÔM HE SỐT CAY
 4. 7. SOUP HẢI SẢN KEM TƯƠI KIỂU PHÁP
  SOUP HẢI SẢN KEM TƯƠI KIỂU PHÁP
 5. 8. GÀ RÚT XƯƠNG QUAY MẬT ONG
  GÀ RÚT XƯƠNG QUAY MẬT ONG
 6. 9. XÔI NẾP
  XÔI NẾP
 7. 10. MỲ ỐNG VỚI SỐT KEM NẤM TƯƠI
  MỲ ỐNG VỚI SỐT KEM NẤM TƯƠI
 8. 11. ĐÀ ĐIỂU LÚC LẮC
  ĐÀ ĐIỂU LÚC LẮC
QUẦY NƯỚNG
 1. 12. HẢI SẢN NƯỚNG
  HẢI SẢN NƯỚNG
 2. 13. BÒ ÚC NƯỚNG
  BÒ ÚC NƯỚNG
 3. 14. DÊ NƯỚNG
  DÊ NƯỚNG
BÚN - BÁNH
 1. 15. BÚN RIÊU CUA
  BÚN RIÊU CUA
 2. 16. BÁNH CUỐN THANH TRÌ
  BÁNH CUỐN THANH TRÌ
 3. 17. BÁNH MỲ MỨT BƠ
  BÁNH MỲ MỨT BƠ
 4. 18. BÁNH ĐÚC QUÊ
  BÁNH ĐÚC QUÊ
 5. 19. BÁNH NGỌT CÁC LOẠI
  BÁNH NGỌT CÁC LOẠI
TRÁNG MIỆNG
 1. 20. HOA QUẢ TƯƠI
  HOA QUẢ TƯƠI
 2. 21. CHÈ SEN LONG NHÃN
  CHÈ SEN LONG NHÃN
Thực đơn 7

260.000 VNĐ/SUẤT

QUẦY NGUỘI
 1. 1. SALAT MẦM CẢI VỚI DẦU OLIU
  SALAT MẦM CẢI VỚI DẦU OLIU
 2. 2. NỘM BƯỞI HẢI SẢN
  NỘM BƯỞI HẢI SẢN
QUẦY NÓNG
 1. 3. CƠM CHIÊN NGŨ SẮC
  CƠM CHIÊN NGŨ SẮC
 2. 4. LƯỜN VỊT SỐT CAM
  LƯỜN VỊT SỐT CAM
 3. 5. SOUP RAU CỦ VỚI THỊT HEO XÔNG KHÓI
  SOUP RAU CỦ VỚI THỊT HEO XÔNG KHÓI
 4. 6. KHOAI LỆ PHỐ NHÂN TÔM THỊT
  KHOAI LỆ PHỐ NHÂN TÔM THỊT
 5. 7. PHOMAI QUE CHIÊN
  PHOMAI QUE CHIÊN
 6. 8. CÁ HỒI BỎ LÒ VỚI BƠ NGÔ
  CÁ HỒI BỎ LÒ VỚI BƠ NGÔ
 7. 9. MỰC TƯƠI XÀO CAY
  MỰC TƯƠI XÀO CAY
 8. 10. BÒ HẦM VANG PHÁP
  BÒ HẦM VANG PHÁP
 9. 11. CẢI LÀN CHẤM TRỨNG
  CẢI LÀN CHẤM TRỨNG
 10. 12. MỲ Ý SỐT BÒ BĂM
  MỲ Ý SỐT BÒ BĂM
 11. 13. TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
  TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
 12. 14. TÔM RANG MUỐI ỚT
  TÔM RANG MUỐI ỚT
QUẦY NƯỚNG
 1. 15. GÀ RÚT XƯƠNG NƯỚNG LÁ CHANH
  GÀ RÚT XƯƠNG NƯỚNG LÁ CHANH
 2. 16. SƯỜN THĂN NƯỚNG TIÊU
  SƯỜN THĂN NƯỚNG TIÊU
BÚN - BÁNH
 1. 17. BÁNH MỲ BƠ PHÁP
  BÁNH MỲ BƠ PHÁP
TRÁNG MIỆNG
 1. 18. CHÈ HOA CAU
  CHÈ HOA CAU
Thực đơn 8

300.000 VNĐ/SUẤT

QUẦY NGUỘI
 1. 1. SALAT RAU TRỘN ĐÀ LẠT
  SALAT RAU TRỘN ĐÀ LẠT
 2. 2. SASIMI CÁ HỔI
  SASIMI CÁ HỔI
 3. 3. SALAT QUẢ BƠ VÀ LÁ HÚNG TÂY
  SALAT QUẢ BƠ VÀ LÁ HÚNG TÂY
QUẦY NÓNG
 1. 4. CƠM RANG HẢI SẢN
  CƠM RANG HẢI SẢN
 2. 5. NEM CUA BỂ
  NEM CUA BỂ
 3. 6. MỲ Ý SỐT PHOMAT VÀ ỚT ĐỎ NƯỚNG
  MỲ Ý SỐT PHOMAT VÀ ỚT ĐỎ NƯỚNG
 4. 7. SOUP HẢI SẢN NGÔ NẤM
  SOUP HẢI SẢN NGÔ NẤM
 5. 8. NEM RAU QUẤN TÔM
  NEM RAU QUẤN TÔM
 6. 9. KHOAI TÂY NGHIỀN THỊT XÔNG KHÓI
  KHOAI TÂY NGHIỀN THỊT XÔNG KHÓI
 7. 10. THỊT XÔNG KHÓI, XÚC XÍCH HẤP
  THỊT XÔNG KHÓI, XÚC XÍCH HẤP
 8. 11. BÒ NẤU CARY NƯỚC CỐT DỪA
  BÒ NẤU CARY NƯỚC CỐT DỪA
 9. 12. TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
  TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
 10. 13. MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
  MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
QUẦY NƯỚNG
 1. 14. CÁ VƯỢC XIÊN NƯỚNG THAN HOA
  CÁ VƯỢC XIÊN NƯỚNG THAN HOA
 2. 15. BÒ ÚC NƯỚNG
  BÒ ÚC NƯỚNG
 3. 16. NẤM CỦ, ỚT ĐÀ LẠT NƯỚNG
  NẤM CỦ, ỚT ĐÀ LẠT NƯỚNG
BÚN - BÁNH
 1. 17. PIZZA CÁC LOẠI
  PIZZA CÁC LOẠI
 2. 18. BÁNH MỲ LÁT VỚI JAMBONG/TÔM/TRỨNG/CÁ HỒI
  BÁNH MỲ LÁT VỚI JAMBONG/TÔM/TRỨNG/CÁ HỒI
 3. 19. BÁNH TÁO CHIÊN
  BÁNH TÁO CHIÊN
TRÁNG MIỆNG
 1. 20. HOA QUẢ TƯƠI
  HOA QUẢ TƯƠI
 2. 21. CHÈ SEN LONG NHÃN
  CHÈ SEN LONG NHÃN
 3. 22. BÁNH SU KEM
  BÁNH SU KEM
Thực đơn 9

290.000 VNĐ/SUẤT

QUẦY NGUỘI
 1. 1. NỘM HẢI SẢN CẦN MỸ
  NỘM HẢI SẢN CẦN MỸ
QUẦY NÓNG
 1. 2. NEM RAU QUẤN TÔM
  NEM RAU QUẤN TÔM
 2. 3. SOUP HẠT DẺ
  SOUP HẠT DẺ
 3. 4. TÔM CHIÊN CỐM PHỦ DỪA TƯƠI
  TÔM CHIÊN CỐM PHỦ DỪA TƯƠI
 4. 5. LỢN SỮA QUAY LÁ MÓC MẬT
  LỢN SỮA QUAY LÁ MÓC MẬT
 5. 6. CÁ TẦM NGA RANG MUỐI
  CÁ TẦM NGA RANG MUỐI
 6. 7. GÀ SỐT NẤM HẢI SẢN
  GÀ SỐT NẤM HẢI SẢN
 7. 8. BÒ HẦM RƯỢU VANG
  BÒ HẦM RƯỢU VANG
 8. 9. CHÂN GIÒ SỐT NƯỚC CỐT DỪA
  CHÂN GIÒ SỐT NƯỚC CỐT DỪA
 9. 10. BẮP CỪU HẦM BIA
  BẮP CỪU HẦM BIA
 10. 11. SUSHI BÍ LÁT NHÂN HẢI SẢN
  SUSHI BÍ LÁT NHÂN HẢI SẢN
 11. 12. MỲ SỢI SỐT KEM Ý
  MỲ SỢI SỐT KEM Ý
 12. 13. CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU BỌC GIẤY BẠC
  CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU BỌC GIẤY BẠC
 13. 14. SALAT MẦM CẢI VỚI THỊT XÔNG KHÓI
  SALAT MẦM CẢI VỚI THỊT XÔNG KHÓI
QUẦY NƯỚNG
 1. 15. HÀU VỊNH NƯỚNG MỠ HÀNH
  HÀU VỊNH NƯỚNG MỠ HÀNH
BÚN - BÁNH
 1. 16. BÁNH MỲ SANDWICH VỚI SỐT KEM CHANH
  BÁNH MỲ SANDWICH VỚI SỐT KEM CHANH
ĐỒ UỐNG
 1. 17. CHÈ BÚP SEN CÁNH HỒNG
  CHÈ BÚP SEN CÁNH HỒNG
 2. 18. NƯỚC ÉP HOA QUẢ
  NƯỚC ÉP HOA QUẢ
TRÁNG MIỆNG
 1. 19. HOA QUẢ TƯƠI
  HOA QUẢ TƯƠI
Thực đơn 10

200.000 VNĐ/SUẤT

QUẦY NGUỘI
 1. 1. SASIMI CÁ HỔI
  SASIMI CÁ HỔI
 2. 2. SALAT MẦM CẢI VỚI DẦU OLIU
  SALAT MẦM CẢI VỚI DẦU OLIU
 3. 3. NỘM BƯỞI HẢI SẢN
  NỘM BƯỞI HẢI SẢN
QUẦY NÓNG
 1. 4. SOUP HẠT DẺ
  SOUP HẠT DẺ
 2. 5. TÔM CHIÊN CỐM PHỦ DỪA TƯƠI
  TÔM CHIÊN CỐM PHỦ DỪA TƯƠI
 3. 6. LỢN SỮA QUAY LÁ MÓC MẬT
  LỢN SỮA QUAY LÁ MÓC MẬT
 4. 7. CÁ TẦM NGA RANG MUỐI
  CÁ TẦM NGA RANG MUỐI
 5. 8. GÀ SỐT NẤM HẢI SẢN
  GÀ SỐT NẤM HẢI SẢN
 6. 9. BÒ HẦM RƯỢU VANG
  BÒ HẦM RƯỢU VANG
 7. 10. CHÂN GIÒ SỐT NƯỚC CỐT DỪA
  CHÂN GIÒ SỐT NƯỚC CỐT DỪA
BÚN - BÁNH
 1. 11. PIZZA CÁC LOẠI
  PIZZA CÁC LOẠI
 2. 12. BÁNH NGỌT PHÁP
  BÁNH NGỌT PHÁP
MÓN TRÁNG MIỆNG
 1. 13. HOA QUẢ TƯƠI
  HOA QUẢ TƯƠI
 2. 14. KEM CARAMEL
  KEM CARAMEL
 3. 15. TÀO PHỚ
  TÀO PHỚ
Logo Phutoday Thực đơn
Đơn giá: 0 VNĐ

Thông tin người đặt hàng

* Họ tên:
* Cơ quan/tổ chức:
Giới tính: Nam Nữ
* Địa chỉ:
* Email:
* Điện thoại:
Thời gian tổ chức
Tháng Năm
(Giờ - Ngày/Tháng/Năm)
* Số lượng:
* Tính chất tiệc:
Ghi rõ hình tính chất: hiếu hỉ, đám ma,...
Ghi chú:
 

Notice: Undefined index: google_analytics in /home/cunghoac/public_html/libraries/templates.php on line 352