THỰC ĐƠN TỰ CHỌN BÀN 6

STT   Tên món ăn Đơn giá
1. MÓN KHAI VỊ
  1 SOUP LƯƠN NGŨ VỊ
SOUP LƯƠN NGŨ VỊ
90.000
2 SOUP HẢI SẢN TÔM MỰC
SOUP HẢI SẢN TÔM MỰC
100.000
3 SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
70.000
4 SOUP GÀ NGÔ NON
SOUP GÀ NGÔ NON
70.000
5 NGÔ MỸ CHIÊN BƠ
NGÔ MỸ CHIÊN BƠ
45.000
6 KHOAI TÂY CHIÊN BƠ
KHOAI TÂY CHIÊN BƠ
50.000
7 SOUP LƯƠN VÂN MÂY
SOUP LƯƠN VÂN MÂY
90.000
8 SOUP CUA BỂ GÀ
SOUP CUA BỂ GÀ
100.000
9 SOUP CUA MĂNG TÂY
SOUP CUA MĂNG TÂY
100.000
10 SỦI CẢO TÔM TƯƠI
SỦI CẢO TÔM TƯƠI
120.000
11 SOUP SỤN CÁ TẦM (CHỌN KÈM THEO MÓN CHÍNH CÁ TẦM)
SOUP SỤN CÁ TẦM (CHỌN KÈM THEO MÓN CHÍNH CÁ TẦM)
100.000
12 CÁ BỚP NẤU LÁ NỐT
CÁ BỚP NẤU LÁ NỐT
130.000
13 SOUP SÒ ĐIỆP HOA CÚC
SOUP SÒ ĐIỆP HOA CÚC
110.000
2. SALAD - NỘM
  1 GỎI TÔM ĐU ĐỦ
GỎI TÔM ĐU ĐỦ
120.000
2 NỘM XOÀI TÔM THỊT
NỘM XOÀI TÔM THỊT
Tinh chất cô đặc chiết xuất Vàng 24k giúp cải thiện sắc da tối màu và tăng cường độ đàn hồi cho da
80.000
3 NỘM SỨA ĐẠI DƯƠNG
NỘM SỨA ĐẠI DƯƠNG
80.000
4 NỘM RAU TIẾN VUA
NỘM RAU TIẾN VUA
70.000
5 NỘM THẬP CẨM SÀI GÒN
NỘM THẬP CẨM SÀI GÒN
70.000
6 NỘM ĐU ĐỦ BÒ KHÔ TRUYỀN THỐNG
NỘM ĐU ĐỦ BÒ KHÔ TRUYỀN THỐNG
70.000
7 NỘM HOA CHUỐI GÀ XÉ
NỘM HOA CHUỐI GÀ XÉ
70.000
8 NỘM NGÓ SEN TAI LỢN
NỘM NGÓ SEN TAI LỢN
70.000
9 NỘM SU HÀO XÁ XÍU
NỘM SU HÀO XÁ XÍU
70.000
10 NỘM SU SU LẠC VỪNG
NỘM SU SU LẠC VỪNG
70.000
11 SA LÁT CỦ QUẢ THÁI
SA LÁT CỦ QUẢ THÁI
90.000
12 NỘM BẮP CẢI TÍM
NỘM BẮP CẢI TÍM
70.000
13 DẠ DÀY TRỘN QUẢNG ĐÔNG
DẠ DÀY TRỘN QUẢNG ĐÔNG
110.000
14 NÔM BƯỞI TÔM THỊT
NÔM BƯỞI TÔM THỊT
90.000
15 NỘM TÔM THỊT CỔ HŨ DỪA
NỘM TÔM THỊT CỔ HŨ DỪA
90.000
16 Salad Nga
Salad Nga
120.000
17 Nộm Rong Biển Hải Sản
Nộm Rong Biển Hải Sản
110.000
18 Nộm Bò Bóp Thấu
Nộm Bò Bóp Thấu
110.000
3. CÁC MÓN CHÍNH
  CÁC MÓN TỪ GÀ
1 GÀ HẤP LÁ CHANH TRUYỀN THỐNG
GÀ HẤP LÁ CHANH TRUYỀN THỐNG
220.000
2 GÀ HẤP MUỐI TỨ XUYÊN
GÀ HẤP MUỐI TỨ XUYÊN
220.000
3 GÀ QUAY QUẢNG ĐÔNG
GÀ QUAY QUẢNG ĐÔNG
220.000
4 GÀ RANG MUỐI
GÀ RANG MUỐI
220.000
5 ĐÙI GÀ HẦM NẤM TƯƠI
ĐÙI GÀ HẦM NẤM TƯƠI
150.000
6 THỊT GÀ HẦM HẠT SEN
THỊT GÀ HẦM HẠT SEN
230.000
7 GÀ QUAY SỐT NẤM
GÀ QUAY SỐT NẤM
230.000
8 GÀ RÚT XƯƠNG LA CHANH HẤP GIẤY BẠC
GÀ RÚT XƯƠNG LA CHANH HẤP GIẤY BẠC
230.000
9 GÀ XÀO HẠNH NHÂN
GÀ XÀO HẠNH NHÂN
150.000
10 GÀ NƯỚNG MẬT ONG
GÀ NƯỚNG MẬT ONG
220.000
11 GÀ XỐI MỠ DA GIÒN
GÀ XỐI MỠ DA GIÒN
220.000
12 GÀ XÀO NẤM HẢI SẢN, NẤM BÀO NGƯ
GÀ XÀO NẤM HẢI SẢN, NẤM BÀO NGƯ
150.000
13 GÀ XÀO LĂN CẦN MỸ
GÀ XÀO LĂN CẦN MỸ
150.000
14 GÀ XÀO HẠT ĐIỀU THÁI
GÀ XÀO HẠT ĐIỀU THÁI
160.000
15 ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
180.000
16 ĐÙI GÀ TẦN THUỐC BẮC
ĐÙI GÀ TẦN THUỐC BẮC
170.000
17 GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
220.000
18 ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN CHẤM SỐT THÁI
ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN CHẤM SỐT THÁI
160.000
19 ĐÙI GÀ NƯỚNG SỐT CHUA CAY
ĐÙI GÀ NƯỚNG SỐT CHUA CAY
160.000
  CÁC MÓN TỪ TÔM
1 TÔM CHIÊN KIM NGÂN
TÔM CHIÊN KIM NGÂN
270.000
2 TÔM CHIÊN HOÀNG BÀO
TÔM CHIÊN HOÀNG BÀO
270.000
3 TÔM SÚ HẤP BIA
TÔM SÚ HẤP BIA
260.000
4 TÔM SÚ NƯỚNG TIÊU
TÔM SÚ NƯỚNG TIÊU
260.000
5 TÔM SÚ NƯỚNG PHOMAT
TÔM SÚ NƯỚNG PHOMAT
280.000
6 TÔM CHIÊN XẢ ỚT
TÔM CHIÊN XẢ ỚT
260.000
7 TÔM SỐT CHUA CAY
TÔM SỐT CHUA CAY
270.000
8 TÔM SÚ SỐT ME
TÔM SÚ SỐT ME
270.000
9 TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
270.000
10 TÔM NƯỚNG XẢ ỚT
TÔM NƯỚNG XẢ ỚT
260.000
11 TÔM HẤP CỐT DỪA
TÔM HẤP CỐT DỪA
270.000
12 TÔM NƯỚNG CẢ VỎ
TÔM NƯỚNG CẢ VỎ
260.000
13 TÔM CHIÊN CỐM
TÔM CHIÊN CỐM
270.000
14 TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
270.000
15 TÔM SÚ SỐT CAM
TÔM SÚ SỐT CAM
270.000
  CÁC MÓN HEO
1 CHÂN GIÒ QUẢNG ĐÔNG
CHÂN GIÒ QUẢNG ĐÔNG
170.000
2 CHÂN GIÒ HẦM HẠT SEN
CHÂN GIÒ HẦM HẠT SEN
170.000
3 CHÂN GIÒ HẦM THUỐC BẮC
CHÂN GIÒ HẦM THUỐC BẮC
170.000
4 BA RỌI HEO CHIÊN THÁI LAN
BA RỌI HEO CHIÊN THÁI LAN
140.000
5 THĂN LỢN LÚC LẮC KHOAI TÂY CHIÊN
THĂN LỢN LÚC LẮC KHOAI TÂY CHIÊN
140.000
6 ĐÙI HEO HẦM NẤM
ĐÙI HEO HẦM NẤM
170.000
7 ĐÙI HEO CHIÊN GIÒN QUẢNG ĐÔNG
ĐÙI HEO CHIÊN GIÒN QUẢNG ĐÔNG
170.000
8 CHÂN GIÒ SỐT KEM TƯƠI
CHÂN GIÒ SỐT KEM TƯƠI
210.000
9 LỢN MÁN NƯỚNG DÂN TỘC
LỢN MÁN NƯỚNG DÂN TỘC
140.000
10 LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
140.000
11 LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
140.000
12 DẠ DÀY XÀO HÚNG QUẾ
DẠ DÀY XÀO HÚNG QUẾ
170.000
13 DẠ DẦY QUAY QUẢNG ĐÔNG
DẠ DẦY QUAY QUẢNG ĐÔNG
Món ngon, thơm đặc sắc
170.000
14 LỢN MÁN NƯỚNG DÂN TỘC
LỢN MÁN NƯỚNG DÂN TỘC
210.000
  CÁC MÓN TỪ BÒ
1 BÒ CHIÊN THÁI LAN
BÒ CHIÊN THÁI LAN
170.000
2 BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
170.000
3 BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
170.000
4 BÒ SỐT VANG - BÁNH MỲ
BÒ SỐT VANG - BÁNH MỲ
170.000
5 BÊ XÀO XẢ ỚT
BÊ XÀO XẢ ỚT
170.000
6 BÊ TÁI CHANH
BÊ TÁI CHANH
170.000
7 BÒ LAGU - BÁNH MỲ LÁT
BÒ LAGU - BÁNH MỲ LÁT
170.000
8 BÒ XÀO THẬP CẨM
BÒ XÀO THẬP CẨM
170.000
9 BÒ CUỘN NẤM KIM CHÂM
BÒ CUỘN NẤM KIM CHÂM
170.000
10 BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
170.000
11 BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
170.000
12 BẮP BÒ XÀO CẦN TỎI
BẮP BÒ XÀO CẦN TỎI
170.000
13 NUI XÀO BÒ
NUI XÀO BÒ
140.000
  CÁC MÓN TỪ MỰC
1 MỰC CHIÊN GIÒN KINH ĐÔ
MỰC CHIÊN GIÒN KINH ĐÔ
0
2 MỰC CHIÊN HOÀNG BÀO
MỰC CHIÊN HOÀNG BÀO
0
3 MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
170.000
4 MỰC XÀO CẦN TỎI
MỰC XÀO CẦN TỎI
170.000
5 MỰC VIÊN TUYẾT HOA
MỰC VIÊN TUYẾT HOA
170.000
6 CHẢ MỰC HẠ LONG
CHẢ MỰC HẠ LONG
170.000
7 MỰC ỐNG NHỒI THỊT HẤP MAGGI
MỰC ỐNG NHỒI THỊT HẤP MAGGI
170.000
8 MỰC TƯƠI XÀO SA TẾ
MỰC TƯƠI XÀO SA TẾ
170.000
  CÁC MÓN TỪ CUA
1 CUA BỂ RANG ME, HẤP / 1 KG
CUA BỂ RANG ME, HẤP / 1 KG
0
2 CUA BỂ NHỒI THỊT PHÁ XÍ
CUA BỂ NHỒI THỊT PHÁ XÍ
250.000
3 CUA BỂ LỘN RANG MUỐI
CUA BỂ LỘN RANG MUỐI
320.000
4 CUA BỂ LỘN SỐT CAM VÀNG ĐÀ LẠT
CUA BỂ LỘN SỐT CAM VÀNG ĐÀ LẠT
320.000
5 CUA BỂ LỘN SỐT CHANH LEO
CUA BỂ LỘN SỐT CHANH LEO
320.000
6 CHẢ CUA
CHẢ CUA
140.000
  CÁC LOẠI NEM
1 NEM CUA BỂ
NEM CUA BỂ
160.000
2 NEM SỮA HẢI SẢN
NEM SỮA HẢI SẢN
160.000
3 NEM HONGKONG
NEM HONGKONG
140.000
4 NEM RAU
NEM RAU
140.000
  CÁC MÓN TỪ LƯƠN
1 LƯƠN XÀO XẢ ỚT
LƯƠN XÀO XẢ ỚT
170.000
2 LƯƠN OM RIỂNG MẺ
LƯƠN OM RIỂNG MẺ
170.000
3 LƯƠN CUỐN THỊT RÁN
LƯƠN CUỐN THỊT RÁN
170.000
4 LƯƠN OM NẤM
LƯƠN OM NẤM
170.000
5 LƯƠN OM CHUỐI ĐẬU
LƯƠN OM CHUỐI ĐẬU
170.000
  CÁC MÓN TỪ ẾCH
1 ẾCH XÀO CHUA NGỌT
ẾCH XÀO CHUA NGỌT
170.000
2 ẾCH TẨM VỪNG DỪA
ẾCH TẨM VỪNG DỪA
170.000
3 ẾCH RANG MUỐI
ẾCH RANG MUỐI
160.000
4 ẾCH XÀO MĂNG TƯƠI
ẾCH XÀO MĂNG TƯƠI
170.000
5 ẾCH OM CHUỐI ĐẬU
ẾCH OM CHUỐI ĐẬU
170.000
6 ẾCH XÀO LÁ LỐT
ẾCH XÀO LÁ LỐT
170.000
  CÁC MÓN TỪ CHIM
1 CHIM CÂU QUAY SALAT
CHIM CÂU QUAY SALAT
200.000
2 CHIM CÂU QUAY NGŨ VỊ
CHIM CÂU QUAY NGŨ VỊ
200.000
3 CHIM CÂU HẦM HẠT SEN
CHIM CÂU HẦM HẠT SEN
200.000
4 CHIM CÂU QUAY SỐT NẤM
CHIM CÂU QUAY SỐT NẤM
0
5 CHIM CÂU QUAY MẬT ONG
CHIM CÂU QUAY MẬT ONG
200.000
  BA BA CÁC MÓN
1 BA BA RANG MUỐI
BA BA RANG MUỐI
320.000
2 BA BA OM CHUỐI ĐẬU
BA BA OM CHUỐI ĐẬU
330.000
3 BA BA HỒNG XÍU
BA BA HỒNG XÍU
330.000
  ĐÀ ĐIỂU CÁC MÓN
1 ĐÀ ĐIỂU SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BAO CHIÊN
ĐÀ ĐIỂU SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BAO CHIÊN
170.000
2 ĐÀ ĐIỂU LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
ĐÀ ĐIỂU LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
170.000
  THỎ CÁC MÓN
1 THỎ NẤU CARARY - BÁNH MỲ
THỎ NẤU CARARY - BÁNH MỲ
270.000
2 THỎ QUAY RÔ TY
THỎ QUAY RÔ TY
270.000
3 THỎ HẦM VANG PHÁP
THỎ HẦM VANG PHÁP
270.000
4 THỎ NƯỚNG MUỐI ỚT
THỎ NƯỚNG MUỐI ỚT
270.000
5 THỎ RANG MUỐI XẢ ỚT
THỎ RANG MUỐI XẢ ỚT
270.000
6 THỎ XÀO XẢ ỚT
THỎ XÀO XẢ ỚT
270.000
  TU HÀI CÁC MÓN
1 TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
300.000
2 TU HÀI HẤP QUÝ PHÍ
TU HÀI HẤP QUÝ PHÍ
300.000
  MÓN KHÁC
1 NGAN OM NƯỚC DỪA
NGAN OM NƯỚC DỪA
200.000
2 MỀ CHAY XÀO NGŨ SẮC
MỀ CHAY XÀO NGŨ SẮC
130.000
3 HẢI SẢN XÀO CẦN TỎI
HẢI SẢN XÀO CẦN TỎI
200.000
4 KHOAI LỆ PHỐ NHÂN TÔM THỊT
KHOAI LỆ PHỐ NHÂN TÔM THỊT
140.000
5 LƠ XÀO TÔM NÕN HỒ ĐIỆP
LƠ XÀO TÔM NÕN HỒ ĐIỆP
200.000
  TRÂU CÁC MÓN
1 TRÂU XÀO RAU MUỐNG
TRÂU XÀO RAU MUỐNG
150.000
2 TRÂU XÀO XẢ ỚT
TRÂU XÀO XẢ ỚT
150.000
3 TRÂU CUỘN LÁ LỐT NƯỚNG
TRÂU CUỘN LÁ LỐT NƯỚNG
150.000
4 TRÂU XIÊN NƯỚNG NGŨ SẮC
TRÂU XIÊN NƯỚNG NGŨ SẮC
150.000
  ỐC CÁC MÓN
1 ỐC OM CHUỐI ĐẬU
ỐC OM CHUỐI ĐẬU
170.000
2 ỐC NHỒI THỊT HẤP LÁ GỪNG
ỐC NHỒI THỊT HẤP LÁ GỪNG
170.000
3 CHẢ ỐC ĐỐT LỬA HỒNG
CHẢ ỐC ĐỐT LỬA HỒNG
180.000
  MÓN CÁ CÁC LOẠI
1 CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ CHIÊN GIÒN
CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ CHIÊN GIÒN
200.000
2 CÁ DIÊU HỒNG SỐT DỨA
CÁ DIÊU HỒNG SỐT DỨA
200.000
3 CÁ DIÊU HỒNG CHUA NGỌT
CÁ DIÊU HỒNG CHUA NGỌT
200.000
4 CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VỪNG DỪA
CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VỪNG DỪA
200.000
5 CÁ QUẢ SỐT NGŨ LIỄU
CÁ QUẢ SỐT NGŨ LIỄU
200.000
6 CÁ QUẢ SỐT CHUA NGỌT
CÁ QUẢ SỐT CHUA NGỌT
200.000
7 CÁ CHÌNH NƯỚNG
CÁ CHÌNH NƯỚNG
490.000
8 CÁ TẦM SỐT MAGI
CÁ TẦM SỐT MAGI
300.000
9 CÁ TẦM HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
CÁ TẦM HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
320.000
10 CÁ QUẢ SỐT HOA QUẢ
CÁ QUẢ SỐT HOA QUẢ
200.000
11 CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
200.000
12 CÁ SONG HẤP XÌ DẦU
CÁ SONG HẤP XÌ DẦU
480.000
13 CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
200.000
14 CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
220.000
15 CÁ DIÊU HỒNG PHILE CHIÊN VỪNG
CÁ DIÊU HỒNG PHILE CHIÊN VỪNG
200.000
16 CÁ DIÊU HỒNG PHILE SỐT DỪA
CÁ DIÊU HỒNG PHILE SỐT DỪA
200.000
17 CÁ VƯỢC XIÊN NƯỚNG
CÁ VƯỢC XIÊN NƯỚNG
250.000
18 CÁ TẦM NƯỚNG THAN HOA
CÁ TẦM NƯỚNG THAN HOA
260.000
19 CÁ LĂNG NƯỚNG THAN HOA
CÁ LĂNG NƯỚNG THAN HOA
330.000
20 CÁ LĂNG NƯỚNG RIỀNG MẺ
CÁ LĂNG NƯỚNG RIỀNG MẺ
330.000
21 CÁ LĂNG RANG MUỐI
CÁ LĂNG RANG MUỐI
330.000
22 CÁ LĂNG OM MĂNG
CÁ LĂNG OM MĂNG
300.000
23 Cá song hấp xì dầu bếp cồn
Cá song hấp xì dầu bếp cồn
Cá hạng sang
520.000
24 CHẢ CÁ LĂNG, BÚN LÁ + CANH CHUA ĐẦU CÁ LĂNG
CHẢ CÁ LĂNG, BÚN LÁ + CANH CHUA ĐẦU CÁ LĂNG
400.000
25 CÁ SONG NƯỚNG THAN HOA
CÁ SONG NƯỚNG THAN HOA
480.000
26 CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẦY ĐĨA
CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẦY ĐĨA
200.000
27 CÁ TẦM NƯỚNG RIỀNG MẺ
CÁ TẦM NƯỚNG RIỀNG MẺ
300.000
28 CÁ TẦM RANG MUỐI
CÁ TẦM RANG MUỐI
300.000
29 CÁ LĂNG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
CÁ LĂNG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
350.000
4. XÔI VÀ CÁC MÓN TƯƠNG TỰ
  1 XÔI HOÀNG PHỐ
XÔI HOÀNG PHỐ
60.000
2 XÔI TRẮNG CỐT DỪA
XÔI TRẮNG CỐT DỪA
60.000
3 XÔI GẤC
XÔI GẤC
60.000
4 XÔI VỪNG DỪA
XÔI VỪNG DỪA
60.000
5 XÔI VÒ HẠT SEN
XÔI VÒ HẠT SEN
60.000
6 BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ (NGỌT)
BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ (NGỌT)
60.000
7 BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ (MẶN)
BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ (MẶN)
60.000
8 BÁNH TRƯNG
BÁNH TRƯNG
60.000
9 BÁNH BAO XÍU MẠI
BÁNH BAO XÍU MẠI
60.000
10 XÔI CỐM DỪA
XÔI CỐM DỪA
80.000
11 XÔI CHIÊN
XÔI CHIÊN
70.000
12 XÔI CHIM KINH BẮC
XÔI CHIM KINH BẮC
90.000
13 XÔI GÁC 3 TẦNG
XÔI GÁC 3 TẦNG
60.000
14 BÁNH KHÚC CỔ TRUYỀN
BÁNH KHÚC CỔ TRUYỀN
0
5. CÁC MÓN RAU CỦ QUẢ
  1 NGỌN SU SU XÀO TỎI
NGỌN SU SU XÀO TỎI
70.000
2 CẢI CHÍP XÀO NẤM
CẢI CHÍP XÀO NẤM
45.000
3 CẢI NGỌT XÀO NẤM
CẢI NGỌT XÀO NẤM
45.000
4 CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
50.000
5 RAU BÍ XÀO TỎI
RAU BÍ XÀO TỎI
55.000
6 NGỒNG CẢI LẠNG SƠN LUỘC
NGỒNG CẢI LẠNG SƠN LUỘC
50.000
7 HOA THIÊN LÝ XÀO TỎI
HOA THIÊN LÝ XÀO TỎI
45.000
8 CẢI LÀN CHẤM MAGI
CẢI LÀN CHẤM MAGI
45.000
9 RAU XÀO NGŨ SẮC
RAU XÀO NGŨ SẮC
60.000
6. CÁC MÓN CƠM
  1 CƠM TÁM THƠM
CƠM TÁM THƠM
25.000
2 CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
50.000
3 CƠM CHIÊN HẢI SẢN
CƠM CHIÊN HẢI SẢN
60.000
7. CANH CÁC LOẠI
  1 CANH BÓNG THẬP CẨM
CANH BÓNG THẬP CẨM
75.000
2 CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
75.000
3 CANH MĂNG NGAN
CANH MĂNG NGAN
80.000
4 CANH MĂNG NẤU GIẢ BÀO NGƯ
CANH MĂNG NẤU GIẢ BÀO NGƯ
75.000
5 CANH HẾN
CANH HẾN
75.000
6 CANH NGAO NẤU CHUA
CANH NGAO NẤU CHUA
75.000
7 CANH CÁ THẢ DỨA
CANH CÁ THẢ DỨA
75.000
8 CANH TÔM THỊT THẢ DỨA
CANH TÔM THỊT THẢ DỨA
75.000
9 CANH BÓNG HẤP VÂN
CANH BÓNG HẤP VÂN
80.000
10 CANH MĂNG SƯỜN
CANH MĂNG SƯỜN
80.000
11 CANH MĂNG CHÂN GIÒ
CANH MĂNG CHÂN GIÒ
80.000
8. ĐỒ UỐNG CÁC LOẠI
  1 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
60.000
2 RƯỢU VODKA MEN NHỎ
RƯỢU VODKA MEN NHỎ
60.000
3 RƯỢU VODKA MEN TO
RƯỢU VODKA MEN TO
90.000
4 VANG PHÁP
VANG PHÁP
220.000
5 VANG CHILE
VANG CHILE
0
6 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
80.000
7 NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
8.000
8 4 BIA KEN + 2 NƯỚC NGỌT
4 BIA KEN + 2 NƯỚC NGỌT
90.000
9. CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG
  1 DƯA HẤU
DƯA HẤU
45.000
2 KEM CARAMEN
KEM CARAMEN
Món caramen sẽ có hương vị thơm ngon, mịn mướt, béo ngậy và bổ dưỡng vô cùng
45.000
3 QUÝT SÀI GÒN
QUÝT SÀI GÒN
45.000
4 QUÝT THÁI
QUÝT THÁI
45.000
5 BÁNH SU KEM
BÁNH SU KEM
Bánh su kem là món tráng miệng được rất nhiều người thích vì lớp vỏ bánh hơi dai, kết hợp hoàn hảo cùng nhân kem mát lạnh có vị ngọt nhẹ nhàng bên trong.
45.000
6 THẠCH RAU CÂU ĐỦ LOẠI
THẠCH RAU CÂU ĐỦ LOẠI
Đây là món ăn bổ dưỡng, tốt cho da, giúp cân bằng trọng lượng cơ thể, giúp cơ thể tăng cường một số hệ miễn dịch.
55.000
7 BƯỞI NĂM ROI
BƯỞI NĂM ROI
45.000
8 BƯỞI HỒNG DA XANH
BƯỞI HỒNG DA XANH
80.000
9 DƯA HẤU + DƯA VÀNG
DƯA HẤU + DƯA VÀNG
55.000
Thực đơn đã chọn
Đơn giá: 0 VNĐ
Đặt thực đơn này
Logo Phutoday Thực đơn
Đơn giá: 0 VNĐ

Thông tin người đặt hàng

* Họ tên:
* Cơ quan/tổ chức:
Giới tính: Nam Nữ
* Địa chỉ:
* Email:
* Điện thoại:
Thời gian tổ chức
Tháng Năm
(Giờ - Ngày/Tháng/Năm)
* Số lượng:
* Tính chất tiệc:
Ghi rõ hình tính chất: hiếu hỉ, đám ma,...
Ghi chú:
 

Notice: Undefined index: google_analytics in /home/cunghoac/public_html/libraries/templates.php on line 352