THỰC ĐƠN TẠO SẴN BÀN 6

Thực đơn 1

Giá 1.525.000

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
 2. 2. NỘM RAU TIẾN VUA
  NỘM RAU TIẾN VUA
MÓN CHÍNH
 1. 3. ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
  ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
 2. 4. LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
  LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
 3. 5. NEM HONGKONG
  NEM HONGKONG
 4. 6. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 5. 7. RAU BÍ XÀO TỎI
  RAU BÍ XÀO TỎI
 6. 8. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 7. 9. CANH BONG THẬP CẨM
  CANH BONG THẬP CẨM
 8. 10. CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẦY ĐĨA
  CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẦY ĐĨA
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
Thực đơn 2

Giá 1.567.000

Khai vị
 1. 1. SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
 2. 2. NỘM SỨA ĐẠI DƯƠNG
  NỘM SỨA ĐẠI DƯƠNG
Món chính
 1. 3. GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
  GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
 2. 4. LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
  LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
 3. 5. NEM HONGKONG
  NEM HONGKONG
 4. 6. TRÂU CUỘN LÁ LỐT NƯỚNG
  TRÂU CUỘN LÁ LỐT NƯỚNG
 5. 7. XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
 6. 8. CẢI CHÍP CHAO DẦU
  CẢI CHÍP CHAO DẦU
 7. 9. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 8. 10. CANH MỌC THẢ NẤM KIM
  CANH MỌC THẢ NẤM KIM
đồ uống - tráng miệng
 1. 11. 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
 3. 13. QUÝT SÀI GÒN
  QUÝT SÀI GÒN
Thực đơn 3

Giá 1.545.000

KHAI VỊ
 1. 1. KHOAI TÂY BƠ CHIÊN
  KHOAI TÂY BƠ CHIÊN
 2. 2. NỘM NGÓ SEN TAI LỢN
  NỘM NGÓ SEN TAI LỢN
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
  GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
 2. 4. BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
  BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
 3. 5. KHOAI LỆ PHỐ NHÂN TÔM THỊT
  KHOAI LỆ PHỐ NHÂN TÔM THỊT
 4. 6. XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
 5. 7. CẢI CHÍP XÀO NẤM
  CẢI CHÍP XÀO NẤM
 6. 8. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 7. 9. CANH BONG THẬP CẨM
  CANH BONG THẬP CẨM
 8. 10. CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
  CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. DƯA HẤU + DƯA VÀNG
  DƯA HẤU + DƯA VÀNG
Thực đơn 4

Giá 1.635.000

KHAI VỊ
 1. 1. KHOAI LỆ PHỐ NHÂN NGỌT 6 CÁI
  KHOAI LỆ PHỐ NHÂN NGỌT 6 CÁI
 2. 2. NỘM GÀ XÉ PHAY
  NỘM GÀ XÉ PHAY
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
  GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
 2. 4. LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
  LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
 3. 5. CHẢ ỐC ĐỐT LỬA HỒNG
  CHẢ ỐC ĐỐT LỬA HỒNG
 4. 6. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 5. 7. CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
  CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
 6. 8. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 7. 9. CANH NẤM TƯƠI THẬP CẨM
  CANH NẤM TƯƠI THẬP CẨM
 8. 10. CÁ DIÊU HỒNG CHUA NGỌT
  CÁ DIÊU HỒNG CHUA NGỌT
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
Thực đơn 5

Giá 1.745.000

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
  SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
 2. 2. NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
  NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ QUAY QUẢNG ĐÔNG
  GÀ QUAY QUẢNG ĐÔNG
 2. 4. TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
  TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
 3. 5. BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
  BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
 4. 6. XÔI GẤC VÒ HẠT SEN
  XÔI GẤC VÒ HẠT SEN
 5. 7. CẢI CHÍP XÀO NẤM
  CẢI CHÍP XÀO NẤM
 6. 8. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 7. 9. CANH NẤM KIM THẢ MỌC
  CANH NẤM KIM THẢ MỌC
 8. 10. CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ SỐT DỪA
  CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ SỐT DỪA
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
Thực đơn 6

Giá 1.765.000

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
 2. 2. NỘM THẬP CẨM SÀI GÒN
  NỘM THẬP CẨM SÀI GÒN
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
  GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
 2. 4. BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
  BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
 3. 5. MỰC TƯƠI XÀO SA TẾ
  MỰC TƯƠI XÀO SA TẾ
 4. 6. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 5. 7. RAU BÍ XÀO TỎI
  RAU BÍ XÀO TỎI
 6. 8. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 7. 9. CHẢ CÁ LĂNG, BÚN LÁ + CANH CHUA ĐẦU CÁ LĂNG
  CHẢ CÁ LĂNG, BÚN LÁ + CANH CHUA ĐẦU CÁ LĂNG
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 10. 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 11. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
Thực đơn 7

Giá 1.615.000

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM THẬP CẨM SÀI GÒN
  NỘM THẬP CẨM SÀI GÒN
 2. 2. SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
  SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
MÓN CHÍNH
 1. 3. ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
  ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
 2. 4. LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
  LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
 3. 5. BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BAO CHIÊN
  BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BAO CHIÊN
 4. 6. XÔI CỐM DỪA
  XÔI CỐM DỪA
 5. 7. CẢI NGỌT XÀO NẤM
  CẢI NGỌT XÀO NẤM
 6. 8. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 7. 9. CANH BÓNG THẢ NẤM KIM
  CANH BÓNG THẢ NẤM KIM
 8. 10. CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
  CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
Thực đơn 8

Giá 1.797.000

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP CUA BỂ THỊT GÀ
  SOUP CUA BỂ THỊT GÀ
 2. 2. NỘM RAU TIẾN VUA
  NỘM RAU TIẾN VUA
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ NƯỚNG MẬT ONG
  GÀ NƯỚNG MẬT ONG
 2. 4. TÔM HẤP CỐT DỪA
  TÔM HẤP CỐT DỪA
 3. 5. BÊ XÀO XẢ ỚT
  BÊ XÀO XẢ ỚT
 4. 6. XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
 5. 7. CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
  CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
 6. 8. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 7. 9. CANH BÓNG THẢ NẤM KIM
  CANH BÓNG THẢ NẤM KIM
 8. 10. CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
  CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
 3. 13. QUÝT SÀI GÒN
  QUÝT SÀI GÒN
Thực đơn 9

Giá 1.717.000

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP CUA BỂ THỊT GÀ
  SOUP CUA BỂ THỊT GÀ
 2. 2. NỘM ĐU ĐỦ BÒ KHÔ TRUYỀN THỐNG
  NỘM ĐU ĐỦ BÒ KHÔ TRUYỀN THỐNG
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ RANG MUỐI
  GÀ RANG MUỐI
 2. 4. TÔM SÚ SỐT ME
  TÔM SÚ SỐT ME
 3. 5. LỢN MÁN NƯỚNG DÂN TỘC
  LỢN MÁN NƯỚNG DÂN TỘC
 4. 6. BÊ TÁI CHANH
  BÊ TÁI CHANH
 5. 7. XÔI VỪNG DỪA
  XÔI VỪNG DỪA
 6. 8. CẢI CHÍP XÀO NẤM
  CẢI CHÍP XÀO NẤM
 7. 9. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 8. 10. CANH MỌC THẢ NẤM KIM
  CANH MỌC THẢ NẤM KIM
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
 3. 13. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
Thực đơn 10

Giá 1.775.000

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP HẢI SẢN MỰC TÔM
  SOUP HẢI SẢN MỰC TÔM
 2. 2. NỘM GÀ XÉ PHAY
  NỘM GÀ XÉ PHAY
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ XỐI MỠ DA GIÒN
  GÀ XỐI MỠ DA GIÒN
 2. 4. TÔM SÚ HẤP BIA
  TÔM SÚ HẤP BIA
 3. 5. BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
  BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
 4. 6. XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
 5. 7. CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
  CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
 6. 8. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 7. 9. CANH BÓNG NẤU THẢ
  CANH BÓNG NẤU THẢ
 8. 10. CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
  CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. QUÝT SÀI GÒN
  QUÝT SÀI GÒN
Thực đơn 11

Giá 1.827.000

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP HOA CÚC SÒ ĐIỆP
  SOUP HOA CÚC SÒ ĐIỆP
 2. 2. NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
  NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ RÚT XƯƠNG LA CHANH HẤP GIẤY BẠC
  GÀ RÚT XƯƠNG LA CHANH HẤP GIẤY BẠC
 2. 4. TÔM CHIÊN KIM NGÂN
  TÔM CHIÊN KIM NGÂN
 3. 5. BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
  BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
 4. 6. XÔI GẤC
  XÔI GẤC
 5. 7. NGỌN SU SU XÀO TỎI
  NGỌN SU SU XÀO TỎI
 6. 8. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 7. 9. CANH NẤM TƯƠI THẬP CẨM
  CANH NẤM TƯƠI THẬP CẨM
 8. 10. CÁ QUẢ SỐT NGŨ LIỄU
  CÁ QUẢ SỐT NGŨ LIỄU
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
 3. 13. KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
Thực đơn 12

Giá 1.647.000

KHAI VỊ
 1. 1. NGÔ MỸ BƠ CHIÊN
  NGÔ MỸ BƠ CHIÊN
 2. 2. NỘM RAU TIẾN VUA
  NỘM RAU TIẾN VUA
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ HẤP LÁ CHANH TRUYỀN THỐNG
  GÀ HẤP LÁ CHANH TRUYỀN THỐNG
 2. 4. LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
  LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
 3. 5. BÒ CUỘN NẤM KIM CHÂM
  BÒ CUỘN NẤM KIM CHÂM
 4. 6. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 5. 7. CẢI NGỌT XÀO NẤM
  CẢI NGỌT XÀO NẤM
 6. 8. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 7. 9. CANH BÓNG NẤU THẢ
  CANH BÓNG NẤU THẢ
 8. 10. CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VƯNG
  CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VƯNG
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
 3. 13. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
Thực đơn 13

Giá 1.787.000

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
 2. 2. SAlAD CỦ QUẢ THÁI
  SAlAD CỦ QUẢ THÁI
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ NƯỚNG MẬT ONG
  GÀ NƯỚNG MẬT ONG
 2. 4. TÔM HẤP CỐT DỪA
  TÔM HẤP CỐT DỪA
 3. 5. BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BAO CHIÊN
  BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BAO CHIÊN
 4. 6. XÔI CỐM DỪA
  XÔI CỐM DỪA
 5. 7. RAU CẢI CHÍP CHAO MAGGI
  RAU CẢI CHÍP CHAO MAGGI
 6. 8. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 7. 9. CANH MĂNG NẤU GIẢ BÀO NGƯ
  CANH MĂNG NẤU GIẢ BÀO NGƯ
 8. 10. CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
  CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. DƯA HẤU
  DƯA HẤU
  DƯA HẤU
 3. 13. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 14

Giá 1.737.000

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
  SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
 2. 2. SAlAD CỦ QUẢ THÁI
  SAlAD CỦ QUẢ THÁI
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
  GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
 2. 4. TÔM CHIÊN KIM NGÂN
  TÔM CHIÊN KIM NGÂN
 3. 5. LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
  LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
 4. 6. BÊ XÀO XẢ ỚT
  BÊ XÀO XẢ ỚT
 5. 7. BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ ( NGỌT)
  BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ ( NGỌT)
 6. 8. RAU BÍ XÀO TỎI
  RAU BÍ XÀO TỎI
 7. 9. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 8. 10. CANH MỌC THẢ NẤM KIM
  CANH MỌC THẢ NẤM KIM
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
 3. 13. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
Thực đơn 15

Giá 1.677.000

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
 2. 2. NỘM THẬP CẨM SÀI GÒN
  NỘM THẬP CẨM SÀI GÒN
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ NƯỚNG MẬT ONG
  GÀ NƯỚNG MẬT ONG
 2. 4. ĐÙI HEO CHIÊN GIÒN QUẢNG ĐÔNG
  ĐÙI HEO CHIÊN GIÒN QUẢNG ĐÔNG
 3. 5. BÒ LAGU- BÁNH MỲ LÁT
  BÒ LAGU- BÁNH MỲ LÁT
 4. 6. XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
 5. 7. NGỌN SU SU XÀO TỎI
  NGỌN SU SU XÀO TỎI
 6. 8. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 7. 9. CANH NẤM TƯƠI THẬP CẨM
  CANH NẤM TƯƠI THẬP CẨM
 8. 10. CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
  CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
 3. 13. QUÝT THÁI
  QUÝT THÁI
Thực đơn 16

Giá 1.777.000

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP HẢI SẢN MỰC TÔM
  SOUP HẢI SẢN MỰC TÔM
 2. 2. NỘM GÀ XÉ PHAY
  NỘM GÀ XÉ PHAY
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ RANG MUỐI
  GÀ RANG MUỐI
 2. 4. TÔM HẤP CỐT DỪA
  TÔM HẤP CỐT DỪA
 3. 5. BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
  BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
 4. 6. XÔI TRẮNG CỐT DỪA
  XÔI TRẮNG CỐT DỪA
 5. 7. CẢI CHÍP XÀO NẤM
  CẢI CHÍP XÀO NẤM
 6. 8. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 7. 9. CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
  CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
 8. 10. CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VƯNG
  CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VƯNG
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
 3. 13. QUÝT THÁI
  QUÝT THÁI
Thực đơn 17

Giá 1.747.000

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP CUA MĂNG TÂY
  SOUP CUA MĂNG TÂY
 2. 2. NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
  NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ QUAY SỐT NẤM
  GÀ QUAY SỐT NẤM
 2. 4. TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
  TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
 3. 5. BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BAO CHIÊN
  BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BAO CHIÊN
 4. 6. MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
  MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
 5. 7. BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ ( MẶN)
  BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ ( MẶN)
 6. 8. CẢI CHÍP CHAO DẦU
  CẢI CHÍP CHAO DẦU
 7. 9. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 8. 10. CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
  CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
 3. 13. KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
Thực đơn 18

Giá 1.777.000

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP LƯƠN VÂN MÂY
  SOUP LƯƠN VÂN MÂY
 2. 2. NỘM XOÀI TÔM THỊT
  NỘM XOÀI TÔM THỊT
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ NƯỚNG MẬT ONG
  GÀ NƯỚNG MẬT ONG
 2. 4. TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
  TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
 3. 5. BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
  BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
 4. 6. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 5. 7. CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
  CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
 6. 8. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 7. 9. CANH BÓNG THẢ NẤM KIM
  CANH BÓNG THẢ NẤM KIM
 8. 10. CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ CHIÊN VỪNG
  CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ CHIÊN VỪNG
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
 3. 13. BÁNH SU KEM
  BÁNH SU KEM
Logo Phutoday Thực đơn
Đơn giá: 0 VNĐ

Thông tin người đặt hàng

* Họ tên:
* Cơ quan/tổ chức:
Giới tính: Nam Nữ
* Địa chỉ:
* Email:
* Điện thoại:
Thời gian tổ chức
Tháng Năm
(Giờ - Ngày/Tháng/Năm)
* Số lượng:
* Tính chất tiệc:
Ghi rõ hình tính chất: hiếu hỉ, đám ma,...
Ghi chú:
 

Notice: Undefined index: google_analytics in /home/cunghoac/public_html/libraries/templates.php on line 352