THỰC ĐƠN TIỆC TẠO SẴN BÀN 6

Thực đơn 1

1.050.00 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM NGÓ SEN TAI LỢN
  NỘM NGÓ SEN TAI LỢN
MÓN CHÍNH
 1. 2. CHÂN GIÒ QUẢNG ĐÔNG
  CHÂN GIÒ QUẢNG ĐÔNG
 2. 3. BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
  BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
 3. 4. CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
  CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
 4. 5. CANH BÓNG THẬP CẨM
  CANH BÓNG THẬP CẨM
 5. 6. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 6. 7. XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
 7. 8. CẢI CHÍP XÀO NẤM
  CẢI CHÍP XÀO NẤM
 8. 9. GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
  GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 10. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 11. QUÝT SÀI GÒN
  QUÝT SÀI GÒN
 3. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 2

1.110.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
 2. 2. NỘM NGÓ SEN TAI LỢN
  NỘM NGÓ SEN TAI LỢN
MÓN CHÍNH
 1. 3. CANH BÓNG THẬP CẨM
  CANH BÓNG THẬP CẨM
 2. 4. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 3. 5. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 4. 6. TÔM HẤP CỐT DỪA
  TÔM HẤP CỐT DỪA
 5. 7. GÀ XÀO LĂN CẦN MỸ
  GÀ XÀO LĂN CẦN MỸ
 6. 8. GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
  GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
 7. 9. LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
  LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
 8. 10. CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẦY ĐĨA
  CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẦY ĐĨA
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
  Món caramen sẽ có hương vị thơm ngon, mịn mướt, béo ngậy và bổ dưỡng vô cùng
 3. 13. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 3

1.150.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM NGÓ SEN TAI LỢN
  NỘM NGÓ SEN TAI LỢN
MÓN CHÍNH
 1. 2. CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
  CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
 2. 3. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 3. 4. XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
 4. 5. CANH BÓNG HẤP VÂN
  CANH BÓNG HẤP VÂN
 5. 6. CẢI CHÍP XÀO NẤM
  CẢI CHÍP XÀO NẤM
 6. 7. TÔM HẤP CỐT DỪA
  TÔM HẤP CỐT DỪA
 7. 8. BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
  BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
 8. 9. ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
  ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 10. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 11. DƯA HẤU
  DƯA HẤU
 3. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 4

1.160.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM RAU TIẾN VUA
  NỘM RAU TIẾN VUA
MÓN CHÍNH
 1. 2. CÁ DIÊU HỒNG CHUA NGỌT
  CÁ DIÊU HỒNG CHUA NGỌT
 2. 3. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 3. 4. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 4. 5. BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
  BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
 5. 6. GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
  GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
 6. 7. CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
  CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
 7. 8. LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
  LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 9. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 10. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
 3. 11. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 5

1.130.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
  SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
 2. 2. NỘM HOA CHUỐI GÀ XÉ
  NỘM HOA CHUỐI GÀ XÉ
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ QUAY QUẢNG ĐÔNG
  GÀ QUAY QUẢNG ĐÔNG
 2. 4. BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
  BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
 3. 5. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 4. 6. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 5. 7. CANH BÓNG HẤP VÂN
  CANH BÓNG HẤP VÂN
 6. 8. CẢI CHÍP XÀO NẤM
  CẢI CHÍP XÀO NẤM
 7. 9. TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
  TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
 8. 10. LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
  LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
  Món caramen sẽ có hương vị thơm ngon, mịn mướt, béo ngậy và bổ dưỡng vô cùng
 3. 13. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 6

1.270.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
MÓN CHÍNH
 1. 2. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 2. 3. MỰC TƯƠI XÀO SA TẾ
  MỰC TƯƠI XÀO SA TẾ
 3. 4. BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
  BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
 4. 5. CHẢ CÁ LĂNG, BÚN LÁ + CANH CHUA ĐẦU CÁ LĂNG
  CHẢ CÁ LĂNG, BÚN LÁ + CANH CHUA ĐẦU CÁ LĂNG
 5. 6. GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
  GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
 6. 7. RAU BÍ XÀO TỎI
  RAU BÍ XÀO TỎI
 7. 8. CƠM CHIÊN HẢI SẢN
  CƠM CHIÊN HẢI SẢN
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 9. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 10. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
 3. 11. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 7

1.030.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
  SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
MÓN CHÍNH
 1. 2. BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
  BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
 2. 3. CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
  CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
 3. 4. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 4. 5. XÔI CỐM DỪA
  XÔI CỐM DỪA
 5. 6. ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
  ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
 6. 7. LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
  LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 8. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 9. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
 3. 10. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 8

1.170.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM ĐU ĐỦ BÒ KHÔ TRUYỀN THỐNG
  NỘM ĐU ĐỦ BÒ KHÔ TRUYỀN THỐNG
 2. 2. SOUP CUA BỂ GÀ
  SOUP CUA BỂ GÀ
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ RANG MUỐI
  GÀ RANG MUỐI
 2. 4. BÊ TÁI CHANH
  BÊ TÁI CHANH
 3. 5. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 4. 6. XÔI VỪNG DỪA
  XÔI VỪNG DỪA
 5. 7. CANH BÓNG HẤP VÂN
  CANH BÓNG HẤP VÂN
 6. 8. CẢI CHÍP XÀO NẤM
  CẢI CHÍP XÀO NẤM
 7. 9. TÔM SÚ SỐT ME
  TÔM SÚ SỐT ME
 8. 10. LỢN MÁN NƯỚNG DÂN TỘC
  LỢN MÁN NƯỚNG DÂN TỘC
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
 3. 13. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 9

1.240.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM XOÀI TÔM THỊT
  NỘM XOÀI TÔM THỊT
  Tinh chất cô đặc chiết xuất Vàng 24k giúp cải thiện sắc da tối màu và tăng cường độ đàn hồi cho da
 2. 2. SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
  SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ HẤP MUỐI TỨ XUYÊN
  GÀ HẤP MUỐI TỨ XUYÊN
 2. 4. CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VỪNG DỪA
  CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VỪNG DỪA
 3. 5. NGỌN SU SU XÀO TỎI
  NGỌN SU SU XÀO TỎI
 4. 6. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 5. 7. TÔM SÚ SỐT ME
  TÔM SÚ SỐT ME
 6. 8. BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
  BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
 7. 9. CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
  CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 10. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 11. KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
  Món caramen sẽ có hương vị thơm ngon, mịn mướt, béo ngậy và bổ dưỡng vô cùng
 3. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 10

1.200.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
MÓN CHÍNH
 1. 1. CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
  CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
 2. 2. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 3. 3. XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
 4. 4. CANH BÓNG HẤP VÂN
  CANH BÓNG HẤP VÂN
 5. 5. GÀ XỐI MỠ DA GIÒN
  GÀ XỐI MỠ DA GIÒN
 6. 6. TÔM SÚ HẤP BIA
  TÔM SÚ HẤP BIA
 7. 7. BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
  BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
 8. 8. CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
  CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 9. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 10. QUÝT SÀI GÒN
  QUÝT SÀI GÒN
 3. 11. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 11

1.150.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP HẢI SẢN TÔM MỰC
  SOUP HẢI SẢN TÔM MỰC
 2. 2. NỘM HOA CHUỐI GÀ XÉ
  NỘM HOA CHUỐI GÀ XÉ
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ RÚT XƯƠNG LA CHANH HẤP GIẤY BẠC
  GÀ RÚT XƯƠNG LA CHANH HẤP GIẤY BẠC
 2. 4. NGỌN SU SU XÀO TỎI
  NGỌN SU SU XÀO TỎI
 3. 5. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 4. 6. XÔI GẤC
  XÔI GẤC
 5. 7. TÔM CHIÊN KIM NGÂN
  TÔM CHIÊN KIM NGÂN
 6. 8. LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
  LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
 7. 9. TRÂU XIÊN NƯỚNG NGŨ SẮC
  TRÂU XIÊN NƯỚNG NGŨ SẮC
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 10. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 11. KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
  Món caramen sẽ có hương vị thơm ngon, mịn mướt, béo ngậy và bổ dưỡng vô cùng
 3. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 12

1.100.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM RAU TIẾN VUA
  NỘM RAU TIẾN VUA
MÓN CHÍNH
 1. 2. GÀ HẤP LÁ CHANH TRUYỀN THỐNG
  GÀ HẤP LÁ CHANH TRUYỀN THỐNG
 2. 3. CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VỪNG DỪA
  CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VỪNG DỪA
 3. 4. CHIM CÂU QUAY SALAT
  CHIM CÂU QUAY SALAT
  CHIM CÂU QUAY SALAT
 4. 5. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 5. 6. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 6. 7. CẢI NGỌT XÀO NẤM
  CẢI NGỌT XÀO NẤM
 7. 8. LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
  LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 9. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 10. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
 3. 11. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 13

1.170.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
 2. 2. SA LÁT CỦ QUẢ THÁI
  SA LÁT CỦ QUẢ THÁI
MÓN CHÍNH
 1. 3. BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
  BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
 2. 4. CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
  CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
 3. 5. CANH MĂNG NẤU GIẢ BÀO NGƯ
  CANH MĂNG NẤU GIẢ BÀO NGƯ
 4. 6. XÔI CỐM DỪA
  XÔI CỐM DỪA
 5. 7. GÀ XÀO NẤM HẢI SẢN, NẤM BÀO NGƯ
  GÀ XÀO NẤM HẢI SẢN, NẤM BÀO NGƯ
 6. 8. TÔM HẤP CỐT DỪA
  TÔM HẤP CỐT DỪA
 7. 9. CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
  CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 10. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 11. DƯA HẤU
  DƯA HẤU
 3. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 14

1.140.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP LƯƠN NGŨ VỊ
  SOUP LƯƠN NGŨ VỊ
 2. 2. NỘM HOA CHUỐI GÀ XÉ
  NỘM HOA CHUỐI GÀ XÉ
MÓN CHÍNH
 1. 3. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 2. 4. BÁNH BAO XÍU MẠI
  BÁNH BAO XÍU MẠI
 3. 5. TÔM CHIÊN KIM NGÂN
  TÔM CHIÊN KIM NGÂN
 4. 6. GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
  GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
 5. 7. LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
  LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
 6. 8. RAU BÍ XÀO TỎI
  RAU BÍ XÀO TỎI
 7. 9. CHẢ ỐC ĐỐT LỬA HỒNG
  CHẢ ỐC ĐỐT LỬA HỒNG
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 10. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 11. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
 3. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 15

1.360.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP CUA MĂNG TÂY
  SOUP CUA MĂNG TÂY
 2. 2. DẠ DÀY TRỘN QUẢNG ĐÔNG
  DẠ DÀY TRỘN QUẢNG ĐÔNG
MÓN CHÍNH
 1. 3. BÒ LAGU - BÁNH MỲ LÁT
  BÒ LAGU - BÁNH MỲ LÁT
 2. 4. CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
  CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
 3. 5. NGỌN SU SU XÀO TỎI
  NGỌN SU SU XÀO TỎI
 4. 6. XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
 5. 7. GÀ NƯỚNG MẬT ONG
  GÀ NƯỚNG MẬT ONG
 6. 8. TU HÀI HẤP QUÝ PHÍ
  TU HÀI HẤP QUÝ PHÍ
 7. 9. CƠM CHIÊN HẢI SẢN
  CƠM CHIÊN HẢI SẢN
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 10. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 11. QUÝT THÁI
  QUÝT THÁI
 3. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 16

1.660.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP HẢI SẢN TÔM MỰC
  SOUP HẢI SẢN TÔM MỰC
MÓN CHÍNH
 1. 2. GÀ RANG MUỐI
  GÀ RANG MUỐI
 2. 3. CÁ SONG HẤP XÌ DẦU
  CÁ SONG HẤP XÌ DẦU
 3. 4. CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
  CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
 4. 5. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 5. 6. XÔI TRẮNG CỐT DỪA
  XÔI TRẮNG CỐT DỪA
 6. 7. CẢI CHÍP XÀO NẤM
  CẢI CHÍP XÀO NẤM
 7. 8. TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
  TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
 8. 9. TÔM HẤP CỐT DỪA
  TÔM HẤP CỐT DỪA
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 10. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 11. QUÝT THÁI
  QUÝT THÁI
 3. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 17

1.720.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM XOÀI TÔM THỊT
  NỘM XOÀI TÔM THỊT
  Tinh chất cô đặc chiết xuất Vàng 24k giúp cải thiện sắc da tối màu và tăng cường độ đàn hồi cho da
 2. 2. CÁ BỚP NẤU LÁ NỐT
  CÁ BỚP NẤU LÁ NỐT
MÓN CHÍNH
 1. 3. CÁ CHÌNH NƯỚNG
  CÁ CHÌNH NƯỚNG
 2. 4. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 3. 5. GÀ NƯỚNG MẬT ONG
  GÀ NƯỚNG MẬT ONG
 4. 6. TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
  TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
 5. 7. TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
  TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
 6. 8. CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
  CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
 7. 9. CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
  CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 10. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 11. BÁNH SU KEM
  BÁNH SU KEM
  Bánh su kem là món tráng miệng được rất nhiều người thích vì lớp vỏ bánh hơi dai, kết hợp hoàn hảo cùng nhân kem mát lạnh có vị ngọt nhẹ nhàng bên trong.
 3. 12. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 18

1.700.00 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM HOA CHUỐI GÀ XÉ
  NỘM HOA CHUỐI GÀ XÉ
 2. 2. SOUP CUA MĂNG TÂY
  SOUP CUA MĂNG TÂY
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ QUAY SỐT NẤM
  GÀ QUAY SỐT NẤM
 2. 4. CÁ SONG HẤP XÌ DẦU
  CÁ SONG HẤP XÌ DẦU
 3. 5. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 4. 6. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 5. 7. BA BA OM CHUỐI ĐẬU
  BA BA OM CHUỐI ĐẬU
 6. 8. TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
  TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 9. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 10. KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
  Món caramen sẽ có hương vị thơm ngon, mịn mướt, béo ngậy và bổ dưỡng vô cùng
 3. 11. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 19

1.850.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
 2. 2. NỘM SU HÀO XÁ XÍU
  NỘM SU HÀO XÁ XÍU
MÓN CHÍNH
 1. 3. CÁ SONG HẤP XÌ DẦU
  CÁ SONG HẤP XÌ DẦU
 2. 4. XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
 3. 5. CANH BÓNG HẤP VÂN
  CANH BÓNG HẤP VÂN
 4. 6. BA BA RANG MUỐI
  BA BA RANG MUỐI
 5. 7. TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
  TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
 6. 8. TÔM SÚ SỐT CAM
  TÔM SÚ SỐT CAM
 7. 9. CƠM CHIÊN HẢI SẢN
  CƠM CHIÊN HẢI SẢN
 8. 10. CẢI LÀN CHẤM MAGI
  CẢI LÀN CHẤM MAGI
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
 3. 13. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 20

1.810.000 ĐỒNG / MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM RAU TIẾN VUA
  NỘM RAU TIẾN VUA
 2. 2. SỦI CẢO TÔM TƯƠI
  SỦI CẢO TÔM TƯƠI
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ QUAY QUẢNG ĐÔNG
  GÀ QUAY QUẢNG ĐÔNG
 2. 4. CÁ CHÌNH NƯỚNG
  CÁ CHÌNH NƯỚNG
 3. 5. NGỌN SU SU XÀO TỎI
  NGỌN SU SU XÀO TỎI
 4. 6. CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
  CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
 5. 7. CANH BÓNG HẤP VÂN
  CANH BÓNG HẤP VÂN
 6. 8. TÔM SÚ SỐT CAM
  TÔM SÚ SỐT CAM
 7. 9. BA BA HỒNG XÍU
  BA BA HỒNG XÍU
 8. 10. CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
  CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
TRÁNG MIỆNG - ĐỒ UỐNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. QUÝT THÁI
  QUÝT THÁI
 3. 13. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Logo Phutoday Thực đơn
Đơn giá: 0 VNĐ

Thông tin người đặt hàng

* Họ tên:
* Cơ quan/tổ chức:
Giới tính: Nam Nữ
* Địa chỉ:
* Email:
* Điện thoại:
Thời gian tổ chức
Tháng Năm
(Giờ - Ngày/Tháng/Năm)
* Số lượng:
* Tính chất tiệc:
Ghi rõ hình tính chất: hiếu hỉ, đám ma,...
Ghi chú:
 

Notice: Undefined index: google_analytics in /home/cunghoac/public_html/libraries/templates.php on line 352