Thực đơn tạo sẵn bàn 6

Thực đơn 1

1.435.000 VND/MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM SỨA ĐẠI DƯƠNG
  NỘM SỨA ĐẠI DƯƠNG
  NỘM SỨA ĐẠI DƯƠNG
 2. 2. NGÔ MỸ CHIÊN BƠ ĐĨA TO
  NGÔ MỸ CHIÊN BƠ ĐĨA TO
MÓN CHÍNH
 1. 3. NEM HONGKONG
  NEM HONGKONG
 2. 4. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 3. 5. XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
 4. 6. CẢI CHÍP CHAO DẦU
  CẢI CHÍP CHAO DẦU
 5. 7. CANH MỌC THẢ NẤM KIM
  CANH MỌC THẢ NẤM KIM
 6. 8. GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
  GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
 7. 9. LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
  LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
 8. 10. TRÂU CUỘN LÁ LỐT NƯỚNG
  TRÂU CUỘN LÁ LỐT NƯỚNG
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. QUÝT SÀI GÒN
  QUÝT SÀI GÒN
  QUÝT SÀI GÒN
 2. 12. 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
 3. 13. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 2

1.405.000 VNĐ/MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM RAU TIẾN VUA
  NỘM RAU TIẾN VUA
  NỘM RAU TIẾN VUA
 2. 2. SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
CÁC MÓN CHÍNH
 1. 3. NEM HONGKONG
  NEM HONGKONG
 2. 4. CANH BÓNG THẬP CẨM
  CANH BÓNG THẬP CẨM
 3. 5. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 4. 6. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 5. 7. ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
  ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
 6. 8. LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
  LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
 7. 9. RAU BÍ XÀO TỎI
  RAU BÍ XÀO TỎI
 8. 10. CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẦY ĐĨA
  CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẦY ĐĨA
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
  Món caramen sẽ có hương vị thơm ngon, mịn mướt, béo ngậy và bổ dưỡng vô cùng
Thực đơn 3

1.475.000 VNĐ/MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM NGÓ SEN TAI LỢN
  NỘM NGÓ SEN TAI LỢN
 2. 2. KHOAI TÂY CHIÊN BƠ ĐĨA TO
  KHOAI TÂY CHIÊN BƠ ĐĨA TO
MÓN CHÍNH
 1. 3. BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
  BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
  BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
 2. 4. CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
  CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
  CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
 3. 5. KHOAI LỆ PHỐ NHÂN TÔM THỊT
  KHOAI LỆ PHỐ NHÂN TÔM THỊT
 4. 6. CANH BÓNG THẬP CẨM
  CANH BÓNG THẬP CẨM
 5. 7. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 6. 8. XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
 7. 9. CẢI CHÍP XÀO NẤM
  CẢI CHÍP XÀO NẤM
 8. 10. GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
  GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. DƯA HẤU
  DƯA HẤU
  DƯA HẤU
Thực đơn 4

1.515.000 VNĐ/MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM GÀ XÉ PHAY
  NỘM GÀ XÉ PHAY
  NỘM GÀ XÉ PHAY
 2. 2. KHOAI LỆ PHỐ NHÂN NGỌT 6 CÁI
  KHOAI LỆ PHỐ NHÂN NGỌT 6 CÁI
MÓN CHÍNH
 1. 3. CÁ DIÊU HỒNG CHUA NGỌT
  CÁ DIÊU HỒNG CHUA NGỌT
 2. 4. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 3. 5. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 4. 6. CANH NẤM TƯƠI THẬP CẨM
  CANH NẤM TƯƠI THẬP CẨM
 5. 7. GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
  GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
 6. 8. CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
  CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
 7. 9. LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
  LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
 8. 10. CHẢ ỐC ĐỐT LỬA HỒNG
  CHẢ ỐC ĐỐT LỬA HỒNG
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
Thực đơn 5

1.615.000 VNĐ/MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
  SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
  SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
 2. 2. NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
  NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ QUAY QUẢNG ĐÔNG
  GÀ QUAY QUẢNG ĐÔNG
 2. 4. RAU CẢI CHÍP XÀO NẤM
  RAU CẢI CHÍP XÀO NẤM
  RAU CẢI CHÍP XÀO NẤM
 3. 5. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 4. 6. CÁ DIÊU HỒNG PHILE SỐT DỪA
  CÁ DIÊU HỒNG PHILE SỐT DỪA
 5. 7. CANH MỌC THẢ NẤM KIM
  CANH MỌC THẢ NẤM KIM
 6. 8. XÔI GẮC VÒ HẠT SEN
  XÔI GẮC VÒ HẠT SEN
 7. 9. TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
  TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
 8. 10. BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
  BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
  Món caramen sẽ có hương vị thơm ngon, mịn mướt, béo ngậy và bổ dưỡng vô cùng
món khác
Thực đơn 6

1.655.000 VNĐ/MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
 2. 2. NỘM THẬP CẨM
  NỘM THẬP CẨM
MÓN CHÍNH
 1. 3. BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
  BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
  BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
 2. 4. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 3. 5. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 4. 6. MỰC TƯƠI XÀO SA TẾ
  MỰC TƯƠI XÀO SA TẾ
 5. 7. CHẢ CÁ LĂNG, BÚN LÁ + CANH CHUA ĐẦU CÁ LĂNG
  CHẢ CÁ LĂNG, BÚN LÁ + CANH CHUA ĐẦU CÁ LĂNG
 6. 8. GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
  GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
 7. 9. RAU BÍ XÀO TỎI
  RAU BÍ XÀO TỎI
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 10. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
 2. 11. 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
Thực đơn 7

1.495.000 VNĐ/MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
  SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
  SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
 2. 2. NỘM THẬP CẨM BÒ KHÔ
  NỘM THẬP CẨM BÒ KHÔ
MÓN CHÍNH
 1. 3. BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
  BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
 2. 4. CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
  CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
  CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
 3. 5. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 4. 6. XÔI CỐM DỪA
  XÔI CỐM DỪA
 5. 7. CẢI NGỌT XÀO NẤM
  CẢI NGỌT XÀO NẤM
 6. 8. CANH BÓNG THẢ NẤM KIM
  CANH BÓNG THẢ NẤM KIM
 7. 9. ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
  ĐÙI GÀ MỸ QUAY SÔT CAM
 8. 10. LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
  LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
 2. 12. 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
Thực đơn 8

1.665.000 VNĐ/MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM RAU TIẾN VUA
  NỘM RAU TIẾN VUA
  NỘM RAU TIẾN VUA
 2. 2. SOUP CUA BỂ THỊT GÀ
  SOUP CUA BỂ THỊT GÀ
MÓN CHÍNH
 1. 3. BÊ XÀO XẢ ỚT
  BÊ XÀO XẢ ỚT
 2. 4. CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
  CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
  CÁ DIÊU HỒNG HẤP XÌ DẦU - BẾP CỒN
 3. 5. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 4. 6. XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
 5. 7. CANH BÓNG THẢ NẤM KIM
  CANH BÓNG THẢ NẤM KIM
 6. 8. GÀ NƯỚNG MẬT ONG
  GÀ NƯỚNG MẬT ONG
 7. 9. TÔM HẤP NƯỚC DỪA
  TÔM HẤP NƯỚC DỪA
 8. 10. CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
  CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. QUÝT SÀI GÒN
  QUÝT SÀI GÒN
  QUÝT SÀI GÒN
 3. 13. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 9

1.585.000 VNĐ/MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM ĐU ĐỦ BÒ KHÔ TRUYỀN THỐNG
  NỘM ĐU ĐỦ BÒ KHÔ TRUYỀN THỐNG
 2. 2. SOUP CUA BỂ THỊT GÀ
  SOUP CUA BỂ THỊT GÀ
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ RANG MUỐI
  GÀ RANG MUỐI
 2. 4. BÊ TÁI CHANH
  BÊ TÁI CHANH
 3. 5. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 4. 6. XÔI VỪNG DỪA
  XÔI VỪNG DỪA
  XÔI VỪNG DỪA
 5. 7. CẢI CHÍP XÀO NẤM
  CẢI CHÍP XÀO NẤM
 6. 8. CANH MỌC THẢ NẤM KIM
  CANH MỌC THẢ NẤM KIM
 7. 9. TÔM SÚ SỐT ME
  TÔM SÚ SỐT ME
 8. 10. LỢN MÁN NƯỚNG DÂN TỘC
  LỢN MÁN NƯỚNG DÂN TỘC
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
 3. 13. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 10

1.635.000 VNĐ/MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM GÀ XÉ PHAY
  NỘM GÀ XÉ PHAY
  NỘM GÀ XÉ PHAY
MÓN CHÍNH
 1. 2. CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
  CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
  CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
 2. 3. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 3. 4. XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
 4. 5. CANH BÓNG NẤU THẢ
  CANH BÓNG NẤU THẢ
 5. 6. GÀ XỐI MỠ DA GIÒN
  GÀ XỐI MỠ DA GIÒN
 6. 7. TÔM SÚ HẤP BIA
  TÔM SÚ HẤP BIA
 7. 8. CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
  CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
 8. 9. BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
  BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 10. QUÝT SÀI GÒN
  QUÝT SÀI GÒN
  QUÝT SÀI GÒN
 2. 11. 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
Thực đơn 11

1.675.000 VNĐ/MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP HẢI SẢN TÔM MỰC
  SOUP HẢI SẢN TÔM MỰC
  SOUP HẢI SẢN TÔM MỰC
 2. 2. NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
  NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ RÚT XƯƠNG LA CHANH HẤP GIẤY BẠC
  GÀ RÚT XƯƠNG LA CHANH HẤP GIẤY BẠC
 2. 4. CÁ QUẢ SỐT NGŨ LIỄU
  CÁ QUẢ SỐT NGŨ LIỄU
 3. 5. NGỌN SU SU XÀO TỎI
  NGỌN SU SU XÀO TỎI
  NGỌN SU SU XÀO TỎI
 4. 6. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 5. 7. XÔI GẤC
  XÔI GẤC
  XÔI GẤC
 6. 8. CANH NẤM TƯƠI THẬP CẨM
  CANH NẤM TƯƠI THẬP CẨM
 7. 9. TÔM CHIÊN KIM NGÂN
  TÔM CHIÊN KIM NGÂN
 8. 10. BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
  BÒ HẦM VANG ĐỎ - BÁNH MỲ PHÁP
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
  Món caramen sẽ có hương vị thơm ngon, mịn mướt, béo ngậy và bổ dưỡng vô cùng
 2. 12. 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
 3. 13. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 12

1.525.000 VNĐ/MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM RAU TIẾN VUA
  NỘM RAU TIẾN VUA
  NỘM RAU TIẾN VUA
 2. 2. NGÔ MỸ CHIÊN BƠ ĐĨA TO
  NGÔ MỸ CHIÊN BƠ ĐĨA TO
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ HẤP LÁ CHANH TRUYỀN THỐNG
  GÀ HẤP LÁ CHANH TRUYỀN THỐNG
 2. 4. CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VỪNG DỪA
  CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VỪNG DỪA
 3. 5. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 4. 6. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 5. 7. CANH BÓNG NẤU THẢ
  CANH BÓNG NẤU THẢ
 6. 8. CẢI NGỌT XÀO NẤM
  CẢI NGỌT XÀO NẤM
 7. 9. BÒ CUỘN NẤM KIM CHÂM
  BÒ CUỘN NẤM KIM CHÂM
 8. 10. LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
  LỢN MÁN XÀO ỚT ỚT CHUÔNG
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
 2. 12. 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
 3. 13. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 13

1.645.000 VNĐ/MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
 2. 2. SA LÁT CỦ QUẢ THÁI
  SA LÁT CỦ QUẢ THÁI
MÓN CHÍNH
 1. 3. BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
  BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
 2. 4. CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
  CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
  CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN HOÀNG BÀO
 3. 5. CANH MĂNG NẤU GIẢ BÀO NGƯ
  CANH MĂNG NẤU GIẢ BÀO NGƯ
 4. 6. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 5. 7. XÔI CỐM DỪA
  XÔI CỐM DỪA
 6. 8. RAU CẢI CHIP CHAO MAGGI
  RAU CẢI CHIP CHAO MAGGI
 7. 9. GÀ NƯỚNG MẬT ONG
  GÀ NƯỚNG MẬT ONG
 8. 10. TÔM HẤP NƯỚC DỪA
  TÔM HẤP NƯỚC DỪA
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. DƯA HẤU
  DƯA HẤU
  DƯA HẤU
 3. 13. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 14

1605000 VND/MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
  SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
  SOUP NGÔ NẤM HƯƠNG
 2. 2. SA LÁT CỦ QUẢ THÁI
  SA LÁT CỦ QUẢ THÁI
MÓN CHÍNH
 1. 3. BÊ XÀO XẢ ỚT
  BÊ XÀO XẢ ỚT
 2. 4. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 3. 5. BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ (NGỌT)
  BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ (NGỌT)
  BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ (NGỌT)
 4. 6. CANH MỌC THẢ NẤM KIM
  CANH MỌC THẢ NẤM KIM
 5. 7. TÔM CHIÊN KIM NGÂN
  TÔM CHIÊN KIM NGÂN
 6. 8. GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
  GÀ HẤP LÁ SEN HỒ TÂY
 7. 9. LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
  LỢN MÁN HẤP LÁ CHUỐI
 8. 10. RAU BÍ XÀO TỎI
  RAU BÍ XÀO TỎI
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. BƯỞI NĂM ROI
  BƯỞI NĂM ROI
 2. 12. 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
 3. 13. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 15

1.545.000VND/MÂM

KHAI VI
 1. 1. SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
  SOUP GÀ NGÔ NON
 2. 2. NỘM THẬP CẨM
  NỘM THẬP CẨM
MÓN CHÍNH
 1. 3. BÒ LAGU - BÁNH MỲ LÁT
  BÒ LAGU - BÁNH MỲ LÁT
 2. 4. CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
  CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
  CÁ QUẢ QUẤN GIẤY BẠC NƯỚNG
 3. 5. NGỌN SU SU XÀO TỎI
  NGỌN SU SU XÀO TỎI
  NGỌN SU SU XÀO TỎI
 4. 6. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 5. 7. XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
  XÔI HOÀNG PHỐ
 6. 8. CANH NẤM TƯƠI THẬP CẨM
  CANH NẤM TƯƠI THẬP CẨM
 7. 9. ĐÙI HEO CHIÊN GIÒN QUẢNG ĐÔNG
  ĐÙI HEO CHIÊN GIÒN QUẢNG ĐÔNG
 8. 10. GÀ NƯỚNG MẬT ONG
  GÀ NƯỚNG MẬT ONG
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. QUÝT THÁI
  QUÝT THÁI
  QUÝT THÁI
 3. 13. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 16

1.645.000VND/MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM GÀ XÉ PHAY
  NỘM GÀ XÉ PHAY
  NỘM GÀ XÉ PHAY
 2. 2. SOUP HẢI SẢN TÔM MỰC
  SOUP HẢI SẢN TÔM MỰC
  SOUP HẢI SẢN TÔM MỰC
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ RANG MUỐI
  GÀ RANG MUỐI
 2. 4. CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VỪNG DỪA
  CÁ QUẢ PHI LÊ CHIÊN VỪNG DỪA
 3. 5. RAU CẢI CHÍP XÀO NẤM
  RAU CẢI CHÍP XÀO NẤM
  RAU CẢI CHÍP XÀO NẤM
 4. 6. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 5. 7. XÔI TRẮNG CỐT DỪA
  XÔI TRẮNG CỐT DỪA
  XÔI TRẮNG CỐT DỪA
 6. 8. CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
  CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
 7. 9. TÔM HẤP NƯỚC DỪA
  TÔM HẤP NƯỚC DỪA
 8. 10. BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
  BẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC
DO UONG TRANG MIENG
 1. 11. QUÝT THÁI
  QUÝT THÁI
  QUÝT THÁI
 2. 12. 4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA SÀI GÒN CỔ RỤT + 2 NƯỚC NGỌT
 3. 13. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 17

1.615.000VND/MÂM

KHAI VỊ
 1. 1. NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
  NỘM HOA CHUỐI NGÓ SEN
 2. 2. SOUP CUA MĂNG TÂY
  SOUP CUA MĂNG TÂY
MÓN CHÍNH
 1. 3. GÀ QUAY SỐT NẤM
  GÀ QUAY SỐT NẤM
 2. 4. BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
  BÒ SỐT TIÊU ĐEN - BÁNH BÁO CHIÊN
 3. 5. MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
  MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
  MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
 4. 6. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 5. 7. BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ (MẶN)
  BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ (MẶN)
  BÁNH DÀY NHÂN ĐỖ (MẶN)
 6. 8. CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
  CANH NẤM TƯƠI THẢ MỌC
 7. 9. CẢI CHÍP CHAO DẦU
  CẢI CHÍP CHAO DẦU
 8. 10. TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
  TÔM SÚ XỐT CHANH LEO
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 11. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 12. KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
  KEM CARAMEN
  Món caramen sẽ có hương vị thơm ngon, mịn mướt, béo ngậy và bổ dưỡng vô cùng
 3. 13. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
Thực đơn 18

1.635.000 VND/MAM

MÓN CHÍNH
 1. 1. BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
  BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
  BÒ LÚC LẮC - KHOAI TÂY CHIÊN
 2. 2. CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
  CƠM TÁM THƠM
 3. 3. XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
  XÔI VÒ HẠT SEN
 4. 4. CÁ DIÊU HỒNG PHILE CHIÊN VỪNG
  CÁ DIÊU HỒNG PHILE CHIÊN VỪNG
 5. 5. CANH BÓNG THẢ NẤM KIM
  CANH BÓNG THẢ NẤM KIM
 6. 6. GÀ NƯỚNG MẬT ONG
  GÀ NƯỚNG MẬT ONG
 7. 7. TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
  TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
 8. 8. CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
  CỦ QUẢ LUỘC CHẤM MUỐI VỪNG
ĐỒ UỐNG - TRÁNG MIỆNG
 1. 9. 4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
  4 BIA HÀ NỘI + 2 NƯỚC NGỌT
 2. 10. BÁNH SU KEM
  BÁNH SU KEM
  BÁNH SU KEM
  Bánh su kem là món tráng miệng được rất nhiều người thích vì lớp vỏ bánh hơi dai, kết hợp hoàn hảo cùng nhân kem mát lạnh có vị ngọt nhẹ nhàng bên trong.
 3. 11. NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
  NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI
KHAI VỊ
 1. 12. NỘM XOÀI TÔM THỊT
  NỘM XOÀI TÔM THỊT
  NỘM XOÀI TÔM THỊT
  Tinh chất cô đặc chiết xuất Vàng 24k giúp cải thiện sắc da tối màu và tăng cường độ đàn hồi cho da
Logo Phutoday Thực đơn
Đơn giá: 0 VNĐ

Thông tin người đặt hàng

* Họ tên:
* Cơ quan/tổ chức:
Giới tính: Nam Nữ
* Địa chỉ:
* Email:
* Điện thoại:
Thời gian tổ chức
Tháng Năm
(Giờ - Ngày/Tháng/Năm)
* Số lượng:
* Tính chất tiệc:
Ghi rõ hình tính chất: hiếu hỉ, đám ma,...
Ghi chú:
 

Notice: Undefined index: google_analytics in /home/cunghoac/public_html/libraries/templates.php on line 352